خبرگزاری اطلس https://atlaspress.af/ اطلس پرس: تحولات افغانستان و جهان Fri, 27 Jan 2023 12:32:07 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 https://atlaspress.af/wp-content/uploads/cropped-Atlas-logo-32x32.png خبرگزاری اطلس https://atlaspress.af/ 32 32 206038959 سازمان ملل: افغانستان همچنان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%2585%25da%2586%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588 https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88/#respond Fri, 27 Jan 2023 12:32:03 +0000 https://atlaspress.af/?p=135462 سازمان ملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. میانمار پس از افغانستان دومین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شده است.

نوشته سازمان ملل: افغانستان همچنان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داردرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
سازمان ملل در گزارش تازه خود اعلام کرده که افغانستان همچنان در صدر فهرست کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. میانمار پس از افغانستان دومین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شده است.

سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان هنوز هم در صدر فهرست کشورهای تولید کنندهٔ تریاک قرار دارد، اما به گفتهٔ این سازمان، تولید این ماده در میانمار پس از کودتای نظامی در ماه فبروری سال ۲۰۲۱ این کشور را به دومین تولید کنندهٔ تریاک در جهان مبدل کرده است.

براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد که روز گذشته نشر شد، تولید تریاک در میانمار در سال ۲۰۲۲ سه برابر شده و این کشور شاهد افزایش ۳۳ درصدی کشتزارهای کوکنار بوده است.

جرمی داگلاس نمایندهٔ منطقه‌ای ملل متحد گفت: مشکلات اقتصادی، امنیتی و حکومت‌داری پس از تسلط نظامی ماه فبروری ۲۰۲۱ همه یکجا شده و کشاورزان مناطق دورافتاده و اغلب مستعد درگیری در منطقهٔ شمالی شان و ایالت‌های مرزی، گزینه‌ای جز بازگشت به تریاک ندارند.

در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰۱۰۰ هکتار زمین در میانمار کوکنار کشت شده بود که ملل متحد درآمد مجموعی ناشی از آن را بین ۶۶۰ میلیون تا دو میلیارد دالر تخمین زده است.

داگلاس گفت: تقریباً تمام هرویین گزارش شده در شرق و جنوب شرق آسیا و آسترالیا از میانمار صادر می‌شود و این کشور پس از افغانستان دومین تولید کننده تریاک و هرویین در جهان است.

او افزود: در حال حاضر نمی‌توان این دو کشور را با هم مقایسه کرد، زیرا افغانستان هنوز به مراتب بیشتر تولید می‌کند، اما رشد آن در میانمار نباید نادیده گرفته شود و نیاز به توجه دارد زیرا احتمالاً ادامه خواهد یافت – این به طور مستقیم با وضعیت امنیتی و اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم مرتبط است.

بر اساس این گزارش، افغانستان همچنان از نظر کشت و تولید مواد مخدر در جهان در مقام اول قرار دارد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در ماه نومبر ۲۰۲۲ در گزارشی در مورد کشت کوکنار در افغانستان گفت که کشت کوکنار در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ حدود ۳۲ درصد افزایش یافته و ۲۳۳ هزار هکتار زمین کوکنار کشته شده است.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید که ۸۰ در صد مواد مخدر جهان از افغانستان صادر می‌شود.

حکومت طالبان مدعی است که اکنون کشت کوکنار در افغانستان متوقف شده و میزان آن به صفر رسیده است. خبرنگاران محلی می‌گویند که کشت کوکنار در قندهار، هلمند و بادغیس که مراکز کشت آن به شمار می‌رفتند، کاهش یافته و یا اصلا وجود ندارد.

نوشته سازمان ملل: افغانستان همچنان در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داردرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88/feed/ 0 135462
تاراج معادن افغانستان؛ شهروندان: طالبان در قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن دخیل هستند https://atlaspress.af/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ac-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%259b-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8 https://atlaspress.af/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/#respond Fri, 27 Jan 2023 12:30:10 +0000 https://atlaspress.af/?p=135457 استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن از نگرانی‌های دایمی شهروندان افغانستان بوده، اما پس از بازگشت طالبان به ‌قدرت، به‌شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.

نوشته تاراج معادن افغانستان؛ شهروندان: طالبان در قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن دخیل هستندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن از نگرانی‌های دایمی شهروندان افغانستان بوده، اما پس از بازگشت طالبان به ‌قدرت، به‌شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است.

به باور بیشتر شهروندان اکنون گروهی بر سر ثروت نهفته‌ افغانستان نشسته‌ است که پیش از این قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن، مهم‌ترین منابع جنگی و چرخش خشونت آنان را تشکیل می‌داد. حالا با سلطه طالبان و شبکه‌های اقتصاد جرمی این گروه، بستر تاراج‌ و ‌غارت معادن فراهم شده است. در تازه‌ترین مورد طالبان که خود متهم به قاچاق‌ معادن هستند، گفته‌اند که از قاچاق هزار تُن سنگ حاوی «لیتیوم» در شرق کشور جلوگیری‌ کرده‌اند. در این میان پای دو قاچاق‌بر خارجی نیز دخیل است. با این حال شهروندان کشور تاکید دارند که در نبود یک دولت مشروع و قانو‌ن‌مند، از استخراج بی‌رویه و قاچاق معادن نگران هستند. به گفته آنان، هیچ نوع شفافیت و پاسخگویی‌ای در روند استخراج معادن وجود ندارد و آینده سکتور معادن با خطر جدی‌ روبه‌رو است.

وزارت معادن و پترولیم طالبان روز ‌شنبه، ۱ دلو، از بازداشت پنج تن به اتهام قاچاق صدها تُن «سنگ حاوی لیتیوم» خبر داده‌ است. در خبرنامه‌ این وزارت آمده است که با همکاری استخبارات این گروه از قاچاق «۱۰۰۰ تن سنگ‌تخته پت (لیتیوم) که از ولایات نورستان و کنر به ولایت ننگرهار و بعداً به خارج انتقال می‌گردید» جلوگیری شده است.

براساس خبرنامه‌ وزارت معادن طالبان ۳۰۰ تن از این سنگ‌های قیمتی از نزد قاچاق‌بران ضبط و به مسوولان این گروه در ولایت ننگرهار تسلیم داده شده و ۷۰۰ تن دیگر آن در ولایت کنر مهرولاک گردیده است. در این خبرنامه از بازداشت قاچاق‌بران داخلی و خارجی تذکر رفته، اما از هویت آن نامی ‌برده نشده است. با این حال بی‌بی‌سی فارسی به نقل از استخبارات طالبان گفته است که دو تن از بازداشت‌شده‌گان، شهروندان چین هستند.

در همین ‌حال یک ‌نوار تصویری که در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نشان می‌دهد که یکی از مسوولان طالبان می‌گوید این سنگ‌ها را در آزمایشگاه آزمایش کرده‌اند. او گفته است که نتیجه آزمایش‌های آنان نشان می‌دهد که این سنگ‌ها حاوی «۷ تا ۳۰ درصد لیتیوم» است. همزمان این گروه اعلام کرده بود که یک روز قبل از آن، از قاچاق ۷۸ کیلوگرام «سنگ گران‌قیمت» از طریق مرز تورخم جلوگیری کرده‌اند.

نگرانی‌های شهروندان در خصوص استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن از سوی طالبان

طالبان در حالی از بازداشت قاچاق‌بران معادن افغانستان خبر می‌دهند که هم اکنون در تمام کشور منابع زیرزمینی افغانستان در اختیار آنان قرار دارد و فرماند‌‌هان این گروه از تمام استخراج‌کننده‌گان که به‌شکل سنتی و غیرقانونی دست به استخراج می‌زنند، باج می‌گیرند.

با این حال شماری از شهروندان نسبت به آینده سکتور معادن و استخراج غیرقانونی و بی‌رویه آن به‌شدت نگران هستند. به گفته این شهروندان، پیش از این مبنع بزرگ عایداتی طالبان را قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن تشکیل می‌داد که با به قدرت رسیدن این گروه قاچاق معادن رونق بسیاری پیدا کرده است. به باور این شهروندان، شماری از فرماند‌‌هان و جنگ‌جویان طالبان که در گذشته از طریق زور و فشار دست به استخراج و قاچاق معادن می‌زدند، اکنون با استفاده از امکانات دولتی، دست به غارت معادن می‌زنند و سود هنگفتی از این طریق به ‌دست می‌آورند. این شهروندان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر هیچ نیروی بازدارنده‌ای در خصوص روند استخراج غیرقانونی وجود ندارد و مردم هم از ترس شکنجه، بازداشت و کشتار طالبان سکوت اختیار کرده‌اند.

۸ صبح به نقل از یک منبع در پنجشیر نوشت: طالبان در نخست تلاش داشته‌اند استخراج معادن در این ولایت را به ‌دست بگیرند، اما از لحاظ فنی قادر به دریافت نشانه‌ها و رگه‌های معادن نشده‌اند. به گفته او، مردم محل با توجه به شناخت و تجربه‌ای که دارند، معادن را استخراج می‌کنند و ۵۰ درصد عواید آن را مسوولان محلی طالبان در ولسوالی‌های مربوطه به‌ویژه در خینج می‌گیرند. به گفته این منبع، عواید به ‌دست آمده میان والی، قوماندان امنیه و سایر مسوولان بلند‌رتبه محلی طالبان تقسیم می‌شود.

شهیر( مستعار) یکی از مهندسان در بخش معدن است. او از وضعیت و روند استخراج غیرقانونی معادن کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که طالبان تمام منابع را در اختیار دارند و به استخراج غیرقانونی و قاچاق ادامه می‌دهند. به گفته او، این وضعیت سبب نزاع و جنگ‌های داخلی بین آنان نیز می‌شود، اما اکثراً از دست‌ رسانه‌ها به دور می‌ماند و پنهان می‌کنند.

همچنان یک منبع آگاه در بدخشان می‌گوید که تمام منابع طلا در این ولایت توسطه طالبان کنترل، مدیریت و استخراج می‌شود. به گفته این منبع، هیچ‌کسی بدون اجازه طالبان و سهم دادن به این گروه حق «زرشویی و کندن‌کاری» را ندارد. او تاکید می‌ورزد که طالبان در ولسوالی‌ راغ، بخش‌هایی از یفتل، منطقه شیوه و برخی از مناطق دیگر که روند «زرشویی و کندن‌کاری» در آن‌جاها جریان دارد، باج می‌گیرند. به گفته او، طالبان از این طریق پول هنگفتی به دست می‌آورند. به گفته این منبع، شماری از مقام‌های ارشد طالبان در کابل نیز از باج‌‌گیری طالبان محلی سهم می‌گیرند و این امر به یک تجارت پرسود و بی‌حساب برای طالبان تبدیل شده است.

با این حال سجاد نورستانی، یکی از روزنامه‌نگاران، در توییتی ادعا کرده است که معادن لیتیوم در ولایت نورستان به پاکستان قاچاق می‌شود. آقای نورستانی هفته گذشته در توییتی نوشته است: «از یک ماه بدین‌سو انجنیران افغان و پاکستانی به بهانه‌ ساختن سرک برای مردم نورستان، در منطقه‌ وایگل این ولایت لیتیوم را استخراج و به آن طرف مرز انتقال می‌دهند.» او همچنان مدعی شده است که طالبان به باشنده‌گان محل اجازه نزدیک شدن به ساحه‌ کندن‌کاری شده را نمی‌دهند و شبانه‌روزی کار جریان دارد.

این‌همه در حالی است که بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در سال ۲۰۲۱ گزارش داد که استخراج غیرقانونی معادن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ و تصرف کابل به ‌دست طالبان، سالانه ۳۰۰ میلیون دالر برای دولت پیشین زیان وارد کرده است. به گفته سیگار، در این مدت شورشیان و جنگ‌سالاران از دو هزار منطقه معدنی افغانستان عواید گردآوری کرده‌اند. در جریان بیش از یک‌ونیم سال گذشته که طالبان با قدرت تمام معادن را در اختیار دارند، روشن نیست که چه‌قدر عاید از بازار سیاه به ‌دست آورده‌اند.

عقد قرارداد استخراج معادن در نبود قانون و تقویت اقتصاد جرمی

شهروندان در حالی از استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق آن نگرانی می‌کنند که به گفته شماری از آگاهان عقد قرارداد کشورهای خارجی در زمینه استخراج معادن با طالبان نیز غیر‌قانونی و فاقد الزامیت حقوقی است و برای افغانستان زیان‌ بار می‌آورد.

فاروق علیم، استاد دانشگاه، می گوید نسبت به استخراج معادن از سوی طالبان نگران است. او تاکید می‌ورزد که آینده سکتور معادن با خطر جدی روبه‌رو است. از نظر این استاد دانشگاه، افغانستان در حال حاضر فاقد قانون و دولت مشروع است و هیچ کشوری نمی‌تواند در خلای قانون با گروه حاکم در خصوص استخراج معادن قرارداد بسته کند. به گفته او، هر نوع قرارداد در این مورد الزامیت حقوقی ندارد و فاقد اعتبار است.

این استاد دانشگاه معتقد است که قراردادهای طالبان در خصوص استخراج ثروت طبیعی کشور، برای معادن زیان‌بار است و باعث نابودی یک بخش بزرگ از معادن می‌شود. او ادعا می‌کند که در قراردادهای امضا‌شده از طرف طالبان، راهکار قانونی ارایه نشده است. به گفته او، در این قراردادها مشخص نشده است که استخراج براساس قوانین کدام کشور صورت می‌گیرد؛ چون افغانستان فاقد قانون است و هرگاه نزاعی پیش آید، مشخص نیست که کدام محکمه صلاحیت حل آن را دارد. به گفته او، اگر کشورهایی که برای استخراج معادن کشور قرارداد بسته‌اند، در آینده به تعهدات خود وفا نکنند، افغانستان و گروه حاکم نمی‌تواند فسخ قرارداد کند؛ به دلیل این‌که این موارد پیش‌بینی نشده است.

با این حال شماری از کارشناسان معتقدند که استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن در کشور اقتصاد جرمی را رشد می‌دهد. به گفته آنان، این اقتصاد پایه‌های مالی تروریسم را در کشور تقویت می‌کند. به باور آنان، اقتصاد جرمی عمده‌ترین منبع درآمد گروه‌های تروریستی در افغانستان است و طالبان با دور زدن مردم و نهادها از روند استخراج در پی فربه ساختن شبکه‌های تروریستی هم‌سو با خود می‌باشند.

پیش از این آرین شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌الملل در دانشگاه پرنستون امریکا، گفته بود که اقتصاد جرمی در کشور قدم‌به‌قدم با تروریسم اضافه شده و از زمان روی‌کاری‌آمدن طالبان هم مقدار و هم ابعادش افزایش یافته است.

نگرانی‌های شهروندان در حالی شدت می‌گیرد که براساس بررسی‌های رسمی افغانستان ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن، ۱۸۳ میلیون تن المونیوم، بیش از دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرام طلای دست‌ناخورده، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ تن سنگ مرمر، بیش از ۵۰۰ میلیون تن سنگ آهک و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن مواد کم‌یاب دارد. ارزش مخازن طبیعی دست‌نخورده کشور چیزی حدود هزار میلیارد دالر برآورد شده است.

لیتیوم افغانستان

براساس آمارهای ارایه‌شده سازمان فضایی امریکا (ناسا) ارزش معادن لیتیوم افغانستان حدود یک تریلیون دالر تخمین شده است؛ اما در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۰ میلادی انجام شد، زمین‌شناسان و محققانی که برای ارتش ایالات متحده کار می‌کردند، ارزش منابع لیتیوم افغانستان را «سه تریلیون دالر» ارزیابی کردند. همچنان وزارت دفاع امریکا در سال ۲۰۱۰ افغانستان را «عربستان لیتیوم» توصیف کرده بود. بربنیاد گزارش‌های وزارت معادن، معادن لیتیوم کشور از ۸۵۰ تا ۹۰۰ کیلومتر طول و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر عرض دارد که از هرات آغاز می‌شود و تا نورستان ادامه دارد.

نفت و گاز افغانستان

وزارت معادن و پترولیم در سال ۲۰۱۹ چاه‌های نفت افغانستان را حدود ۱.۶ میلیارد بشکه، نفت خام را ۱۶ تریلیون فوت مکعب و گاز طبیعی را ۵۰۰ میلیون بشکه اعلام کرده است. سرپل، فاریاب، جوزجان، بلخ، هرات پکتیکا و هلمند، از ولایت‌هایی‌اند که در گزارش وزارت معادن دولت پیشین در آن‌ها نفت‌وگاز تشخیص داده شده است. براساس گزارش‌ها، نفت خام افغانستان در بازارهای فعلی معادل ۱۰۷ میلیارد دالر تخمین زده شده است.

ذخایر مس افغانستان

وزارت معادن حکومت پیشین در سال ۲۰۱۹ مقدار ذخایر مس افغانستان را حدود ۳۰ میلیون تن اعلام کرده است. در نقشه راه معادن افغانستان آمده است که ۲۸.۵ میلیون تن مس دیگر در ذخایر کشف‌نشده در سنگ‌های «پورفیری» وجود دارد. براساس این آمار در مجموع مس افغانستان به ۶۰ میلیون تن می‌رسد. مس عینک در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر، دومین معدن مس در جهان پس از معدن مس در شیلی است.

سنگ آهن و سایر فلزات افغانستان

در گزارش وزارت معادن در سال ۲۰۱۹ آمده است که افغانستان بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن مواد خام برای فولادسازی دارد. ارزش این مواد بیش از ۳۵۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. معدن حاجی‌گک، دومین معدن بزرگ منطقه شمرده می‌شود. مقدار آهن خاک‌ریز قندهار حدود ۸.۲۳ میلیون تن تخمین شده است. همچنان معادن آهن در مناطق غوریان هرات، سیاه‌دره بدخشان و جبل‌السراج پروان، کشف شده است.

طلای افغانستان

مقدار طلای افغانستان حدود دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرم تخمین زده شده که ارزش آن حدود ۱۷۰ میلیون دالر است. معادن مهم طلا در مناطق یفتل و راغ بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. براساس گزارش‌ها، در معدن طلای یفتل چهار رگ احجار کوارتز طلا نیز وجود دارد که در هر تن مواد معدنی آن از یک تا ۸۵ گرم طلا وجود دارد. همچنان معادن طلا در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار، حصارک ولایت لوگر، زرکشان و منطقه قره‌دغن ولایت بغلان وجود دارد.

زغال‌سنگ افغانستان

در گزارش وزارت معادن در سال ۲۰۱۹ آمده است که افغانستان دارای ۱۷ نوع مواد معدنی کم‌یاب است. مقدار این مواد ۱.۴ میلیون تن تخمین شده که در لوازم الکترونیکی مصرفی و تجهیزات نظامی به کار برده می‌شود. معدن دره‌صوف سمنگان از مهم‌ترین معادن زغال‌سنگ در کشور به ‌حساب می‌رود که به‌شکل غیر‌معیاری استخراج می‌شود و در بیشتر وقت‌ها از روند استخراج غیرقانونی آن نیز گزارش شده است.

شهروندان کشور می‌گویند در حالی که فقر و گرسنه‌گی بیداد می‌کند، مسوولان طالبان به ‌جای عرضه خدمات رفاهی و رفع مشکلات مردم، به دنبال زراندوزی و غارت سرمایه‌های ملی کشور‌ند. طالبان اما بارها دست داشتن در قاچاق منابع طبیعی را در جریان بیش از یک‌ونیم سال گذشته رد کرده و گفته‌اند که در عرصه سکتور معادن سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما شمار زیادی از مردم در ولایت‌های مختلف ادعا می‌کنند که استخراج معادن از سوی فرماند‌هان طالبان به‌شکل انحصاری صورت می‌گیرد و هر کسی که باج بیشتر بدهد، می‌تواند به استخراج معادن به‌شکل سنتی و عنعنه‌ای دسترسی داشته باشد.

نوشته تاراج معادن افغانستان؛ شهروندان: طالبان در قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن دخیل هستندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/feed/ 0 135457
رونمایی از جدیدترین گنجینه‌های متعلق به بیش از ۴ هزار سال پیش در مصر https://atlaspress.af/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25ac%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2582 https://atlaspress.af/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82/#respond Fri, 27 Jan 2023 12:28:30 +0000 https://atlaspress.af/?p=135454 باستان شناسان مصری در جدید‌ترین حفاری‌هایشان در گورستان فراعنه در نزدیکی قاهره از گنجینه‌هایی با قدمت بیش از چهار هزار سال رونمایی کردند.

نوشته رونمایی از جدیدترین گنجینه‌های متعلق به بیش از ۴ هزار سال پیش در مصررا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
باستان شناسان مصری در جدید‌ترین حفاری‌هایشان در گورستان فراعنه در نزدیکی قاهره از گنجینه‌هایی با قدمت بیش از چهار هزار سال رونمایی کردند.

به گفته تیم کاوشگری، قدمت این آثار باستانی که طی یک حفاری یک ساله در نزدیکی محوطه باستانی ساقره کشف شدند به سلسله‌های پنجم و ششم پادشاهی قدیم یعنی حدود ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد.

همچنین به گفته آن‌ها یکی از مقبره‌های کشف شده متعلق به کشیشی از سلسله پنجم معروف به خنومجدف است. مقبره دیگری نیز متعلق به یکی از مقامات رسمی در کاخ پادشاهی به نام مری است که در آن زمان‌ عنوان «حافظ اسرار» را داشته است. دیگر یافته‌های مهم حفاری شامل مجسمه‌ها، طلسم‌ها و تابوت‌هایی است که تقریبا همگی سالم هستند و به آن‌ها آسیب جدی وارد نشده است.

زاهی حواس مدیر این کاوش، روز پنج‌شنبه ۲۶ ژانویه شخصاً از اکتشافات جدید محوطه سنگی موسوم به «جسر المضیر» رونمایی کرد و درباره این اکتشافات گفت: « وقتی سرم را داخل تابوت کردم تا ببینم چه چیزی درون آن است، مومیایی زیبای مردی را دیدم که کاملاً با لایه‌های طلا پوشانده شده است.»

این رونمایی در حالی انجام شد که مقامات مصری هفته گذشته نیز از اکتشافات جدیدی خبر داده بودند. به گفته مقامات این کشور در نزدیکی شهر اقصر، ده‌ها محل دفن مربوط به دوران پادشاهی جدید پیدا شده است که قدمت آنها به ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد.

علاوه بر این نیز به تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه قاهره در اطلاعیه‌ای اعلام کردند با استفاده از سی تی اسکن توانسته‌اند به راز طلسم پسر نوجوان مومیایی شده متعلق به ۲۳۰۰ سال قبل از میلاد پی ببرند.

کشور مصر که بخشی از درآمد سالانه‌اش را از صنعت گردشگری تامین می‌کند اغلب اکتشافات باستانی خود را برای جذب گردشگران به طور گسترده اطلاع رسانی می‌کند تا بخشی از کمبود نقدینگی خود را جبران کند.

ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ در مصر باعث شد این کشور دچار رکود طولانی شود و با شروع همه گیری ویروس کرونا صنعت گردشگری آن نیز تحت تأثیر قرار گرفت. هنوز صنعت گردشگری در این کشور به روزهای قبل از کرونا بازنگشته بود که تاثیر پیامد‌های تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بر صنعت گردشگری مصر آشکار شد. تعداد قابل توجهی از گردشگرانی که پیش از این از مصر بازدید می‌کردند اهل روسیه و اوکراین بودند.

نوشته رونمایی از جدیدترین گنجینه‌های متعلق به بیش از ۴ هزار سال پیش در مصررا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%af%d9%86%d8%ac%db%8c%d9%86%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82/feed/ 0 135454
نگرانی‌های اداره حمایت از پناهندگی در اروپا از خطر تعقیب زنان از سوی طالبان https://atlaspress.af/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1 https://atlaspress.af/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/#respond Fri, 27 Jan 2023 12:23:24 +0000 https://atlaspress.af/?p=135450 محدودیت‌هایی که از سوی طالبان در افغانستان وضع شده، بر اساس گزارش اداره حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا، همه زنان و دختران را در خطر آزار و تعقیب قرار می‌دهد و به این خاطر آن‌ها به صورت عمومی واجد شرایط دریافت پناهندگی در اروپا هستند.

نوشته نگرانی‌های اداره حمایت از پناهندگی در اروپا از خطر تعقیب زنان از سوی طالبانرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
محدودیت‌هایی که از سوی طالبان در افغانستان وضع شده، بر اساس گزارش اداره حمایت از پناهندگان در اتحادیه اروپا، همه زنان و دختران را در خطر آزار و تعقیب قرار می‌دهد و به این خاطر آن‌ها به صورت عمومی واجد شرایط دریافت پناهندگی در اروپا هستند.

اداره حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) با توجه به سرکوب رو به افزایش زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان ، در ارزیابی هایش به چنین نتیجه ای دست یافته است. طالبان از زمان تصرف قدرت در اگست سال ۲۰۲۱ زنان و دختران را به تدریج از کار، تحصیل، گشت و گذار آزادانه در ملاء عام و آزادی بیان منع کرده اند.

این گزارش در همکاری مشترک اداره حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو تهیه شده است.

سخنگوی اداره نامبرده روز پنجشنبه در پاسخ به یک سوال گفت که کشورهای اتحادیه اروپا ضرورت دارند گزارش های این اداره را در طول ارزیابی درخواست های پناهندگی در نظر بگیرند.

اما او افزود که کشورهای عضو مکلف نیستند به همه زنان افغان که درخواست پناهندگی ارائه می کنند، پاسخ مثبت بدهند، بلکه هر کشوری در این مورد به صورت مستقل و با بررسی جداگانه دوسیه های پناهندگی تصمیم می گیرد.

طالبان در آغاز مانع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب شدند. اخیراً تحصیلات دانشگاهی برای زنان تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. طالبان دلیل این اقدام را نقض موازین شریعت عنوان کرده اند و گفته اند که زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی کردند.

نوشته نگرانی‌های اداره حمایت از پناهندگی در اروپا از خطر تعقیب زنان از سوی طالبانرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1/feed/ 0 135450
سازمان جهانی غذا: نیمی از جمعیت افغانستان «گرسنگی شدید» را تحمل می‌کنند https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d9%2586%25db%258c%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/#respond Fri, 27 Jan 2023 12:21:16 +0000 https://atlaspress.af/?p=135447 برنامه جهانی غذا به تازگی گفته است که موارد سوء تغذیه در افغانستان به بلندترین سطح رسیده و نیمی از کشور در طول سال گرسنگی شدید را تحمل می‌کنند.

نوشته سازمان جهانی غذا: نیمی از جمعیت افغانستان «گرسنگی شدید» را تحمل می‌کنندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
برنامه جهانی غذا به تازگی گفته است که موارد سوء تغذیه در افغانستان به بلندترین سطح رسیده و نیمی از کشور در طول سال گرسنگی شدید را تحمل می‌کنند.

فلیپ کراپ، سخنگوی برنامه جهانی غذا در کابل گفت: «نیمی از افغانستان بدون درنظرداشت فصل، گرسنگی شدید را در طول سال تحمل می‌کنند، و موارد سوء تغذیه در افغانستان به بلند ترین سطح خود رسیده است.»

کراپ همچنین گفت: «در کشوری که ۴۰ میلیون نفوس دارد، هفت میلیون کودک (زیر پنج سال) و مادر مبتلا به سوتغذیه هستند.»

به گفته وی، «افغان ها از گرسنگی نمی‌میرند، اما هیچ منبعی برای جلوگیری از بحران انسانی ندارند.»

کراپ همچنین در باره ممنوعیت کار زنان در ادارات نیز گفت: «این ممنوعیت در بدترین لحظه ممکن اتفاق افتاده است. خانواده‌ها و جوامع نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید.»

برنامه جهانی غذا گفته است که این سازمان انتقال و توزیع کمک‌های خود را بخاطر زمستان قبل از شروع ممنوعیت افزایش داده بود و امیدوارند که کمک‌های غذایی و اضطراری آنها در این ماه به ۱۵ میلیون نفر برسد.

گفتنی است تسلط طالبان در اگست ۲۰۲۱ که با توقف کمک‌های خارجی، تحریم‌های مقامات این گروه، توقف انتقالات بانکی و راکت‌شدن میلیاردها دالر ذخایر ارزی افغانستان همراه بود، میلیون‌ها افغان را به فقر و گرسنگی کشاند.

نوشته سازمان جهانی غذا: نیمی از جمعیت افغانستان «گرسنگی شدید» را تحمل می‌کنندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 135447
جان‌باختن ۱۵۷ نفر در اثر بارش برف و سرمای شدید در افغانستان در دو هفته گذشته https://atlaspress.af/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%db%b1%db%b5%db%b7-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2586-%25db%25b1%25db%25b5%25db%25b7-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585 https://atlaspress.af/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%db%b1%db%b5%db%b7-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/#respond Thu, 26 Jan 2023 12:51:45 +0000 https://atlaspress.af/?p=135444 به دنبال سرمای شدید و بارش برف و یخ‌زدگی طی دو هفته گذشته در افغانستان دست‌کم ۱۵۷ نفر تاکنون جان باخته و بیش از ۷۵ هزار راس دام تلف شده است.

نوشته جان‌باختن ۱۵۷ نفر در اثر بارش برف و سرمای شدید در افغانستان در دو هفته گذشتهرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
به دنبال سرمای شدید و بارش برف و یخ‌زدگی طی دو هفته گذشته در افغانستان دست‌کم ۱۵۷ نفر تاکنون جان باخته و بیش از ۷۵ هزار راس دام تلف شده است.

صفی‌الله رحیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طالبان به آناتولی گفت: تاکنون ۱۵۷ نفر بر اثر شدت سرمای زمستانی طی دو هفته گذشته در سراسر افغانستان جان خود را از دست دادند.

رحیمی در ادامه افزود: بیشترین تلفات سرمای بی‌سابقه زمستان در ولایت‌های غور، بدخشان، پکتیکا و پکتیا رخ داده است. همچنین بیش از ۷۵ هزار راس دام نیز در سراسر کشور تلف شده‌اند.

رئیس اداره هواشناسی افغانستان، فصل سرمای امسال را «سردترین» زمستان در سال‌های اخیر توصیف کرده است.

به گفته منبع، احتمال می‌رود که شمار تلفات سرما در افغانستان در روزهای آینده افزایش یابد.

نوشته جان‌باختن ۱۵۷ نفر در اثر بارش برف و سرمای شدید در افغانستان در دو هفته گذشتهرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%db%b1%db%b5%db%b7-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%85/feed/ 0 135444
معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان از قرن ۱۳ به قرن ۲۱ منتقل شود! https://atlaspress.af/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d9%86-%db%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b1%25da%25a9%25d9%2584-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2584-%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%2586-%25db%25b1 https://atlaspress.af/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d9%86-%db%b1/#respond Thu, 26 Jan 2023 12:50:18 +0000 https://atlaspress.af/?p=135441 امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد پس از پایان سفرش به افغانستان و ملاقات با شماری از رهبران طالبان گفت که طالبان باید از قرن ۱۳ به قرن ۲۱ انتقال داده شوند.

نوشته معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان از قرن ۱۳ به قرن ۲۱ منتقل شود!را در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
امینه محمد، معاون منشی عمومی ملل متحد پس از پایان سفرش به افغانستان و ملاقات با شماری از رهبران طالبان گفت که طالبان باید از قرن ۱۳ به قرن ۲۱ انتقال داده شوند.

او روز چهارشنبه ۲۵ جنوری (پنجم دلو) در یک نشست خبری در نیویارک گفت که آنچه که باید بر آن بیشتر از سایر موضوعات کار شود این است که «چگونه طالبان را از قرن سیزدهم به قرن بیست و یکم بیاوریم.» او افزود که این یک سفر زمانگیر بوده و یک شبه صورت گرفته نمی‌تواند.

امینه محمد علاوه کرد که “آوردن طالبان به فضای که ما می‌خواهیم دشوار خواهد بود” جاییکه حقوق دختران و زنان حفظ شده باشد.

معاون منشی عمومی ملل متحد گفت که برای دفاع و احیای حقوق زنان در جریان ملاقات با طالبان هر آنچه در توان داشت انجام داد.

حکومت طالبان تا اکنون در رابطه به این اظهارات معاون منشی عمومی ملل متحد تصبره نکرده است.

امینه محمد افزود که در خصوص موضوع زنان در جریان دیدار هفتهٔ گذشته‌اش از افغانستان بر طالبان فشار شدید وارد کرد و به گفتهٔ او واکنش طالبان در برخی مواقع “خوش‌آیند” نبود.

پس از تسلط دوباره بر افغانستان، حکومت طالبان بر زنان محدودیت‌های گسترده وضع کرده و دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و امکان عامه منع کرده اند.

این در حالی است که ادارات امدارسان می‌گویند که افغانستان بایکی از بدترین بحران‌های بشری مواجه بوده و بیش از نصف نفوس ۳۸ میلیونی آن با در حالی با گرسنگی مواجه است که چهار میلیون کودک در این کشور به سوی تغذی مبتلا شده اند.

این بحران پس از آن شدیدتر شد که طالبان کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی را منع کردند؛ اقدامی سبب شد چندین موسسهٔ امدارسانی فعالیت‌های شان را در این کشور متوقف کنند.

با آنهم، در هفته‌های اخیر، طالبان به شماری از زنان در سکتور‌ صحی اجازه کار را دادند.

مارتین گریفیتس،‌ معاون دیگر منشی عمومی ملل متحد گفت که از طالبان خواسته است در خصوص کار زنان در موسسات غیردولتی استثنای بیشتر قایل شده و رهنمود کتبی در این زمینه صادر کنند تا زنان امدارسان بتوانند به فعالیت‌های شان ادامه دهند.

او گفت که چندین تن از رهبران طالبان به او گفته اند که روی رهنمود‌های کار می‌‌کنند. گریفیتس افزود که امیدوار است در این رهنمود‌ها آزادی زنان برای کار در بخش‌های بشری شامل باشد.

این معاون منشی عمومی ملل متحد در جریان هفتهٔ جاری یک هیاتی از مقامات بلند‌پایهٔ سازمان‌های غیردولتی را رهبری کرده و با چندین تن از رهبران طالبان به این امیدواری ملاقات کرد که آنان را به رفع بیشتر محدودیت‌ها بر کار زنان در بخش کمک‌های بشری ترغیب کند.

نوشته معاون دبیرکل سازمان ملل: طالبان از قرن ۱۳ به قرن ۲۱ منتقل شود!را در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d9%86-%db%b1/feed/ 0 135441
پمپئو: اشرف غنی متقلبی تمام‌عیار بود https://atlaspress.af/%d9%be%d9%85%d9%be%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%25be%25d9%2585%25d9%25be%25d8%25a6%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25ba%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af https://atlaspress.af/%d9%be%d9%85%d9%be%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af/#respond Thu, 26 Jan 2023 12:48:48 +0000 https://atlaspress.af/?p=135438 وزیر خارجه اسبق امریکا در کتابش می‌گوید او با رهبران زیادی دیدار کرده و اشرف غنی بدترین‌شان بوده است.

نوشته پمپئو: اشرف غنی متقلبی تمام‌عیار بودرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
وزیر خارجه اسبق امریکا در کتابش می‌گوید او با رهبران زیادی دیدار کرده و اشرف غنی بدترین‌شان بوده است.

مایک پامپئو نوشته است: غنی متقلبی تمام‌عیار بود که برای رسیدن به قدرت جان سربازان امریکا را هدر داد؛ هرگز آماده نبود برای کشورش ازخودگذری کند و خطر را بپذیرد. حالم را به‌هم می‌زد.

کتاب هرگز کوتاه نیا، نوشته مایک پامپئو، وزیر خارجه حکومت دانلد ترامپ به تازگی منتشر شده است.

او که در زمان ماموریتش به عنوان وزیر خارجه امریکا، پیمان صلح ایالات متحده و گروه طالبان امضا شد، بخش‌هایی از این کتاب را به افغانستان اختصاص داده است.

آقای پامپئو نوشته است وقتی مذاکرات صلح با طالبان شدت گرفت، اشرف غنی همیشه یک مشکل بر سر راه مذاکرات بود.

مایک پامپئو در این کتاب می‌نویسد: من با رهبران زیادی دیدار کردم، اما اشرف غنی بدترین‌شان بود. این را که می‌گویم، به خوبی منظور را توضیح می‌دهد وقتی ولادیمیر پوتین، شی جینگ پینگ و کیم جونگ اون (رهبران روسیه، چین و کوریای شمالی) در فهرست باشند.

او در کتابش می‌گوید اشرف غنی و عبدالله عبدالله به باندهای فساد اجازه دادند که میلیون‌ها دالر از کمک‌های امریکا را دزدی کنند.

اشرف غنی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در نیمه اگست ۲۰۲۱ از کابل فرار کرد و با گریختن او افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. عبدالله عبدالله، شریک او در حکومت وحدت ملی بود و در دور دوم ریاست‌جمهوری آقای غنی، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان شد.

مایک پاپمپئو درباره اشرف غنی می‌نویسد: “اشرف غنی، در میان رهبران افغان فاقد اعتبار بود و هرگز یک رهبر مناسب برای آن کشور جنگ‌زده و چند پارچه نبود.”

وزیر خارجه پیشین امریکا در فصل مربوط به افغانستان نوشته است که یکی از اشتباه‌های امریکا در افغانستان این بود که کوشید ارتشی به سبک ارتش امریکا در آن کشور بسازد. این استراتژی به باور آقای پامپئو درست نبود و کارایی نداشت.

به گفته مایک پامپئو، امریکا نیروهای امنیتی افغان را با استفاده از تجهیزات پیشرفته، از جمله استفاده از حملات هوایی، آموزش داد در حالی آن‌ها باید برای جنگ‌های چریکی و نبرد در در کوه‌ها آموزش می‌دیدند.

آقای پامپئو تصریح کرده است که نیروهای امنیتی افغان خوب می‌جنگیدند، اما از حمایت ساختاری ملکی حکومت افغانستان برخوردار نبودند، زیرا به گفته او، همه ساختارهای دولت را فساد احاطه کرده بود و اشرف غنی و عبدالله عبدالله اجازه دادند باندهای فساد میلیون‌ها دالر پول کمکی امریکا را دزدی کنند.

نوشته پمپئو: اشرف غنی متقلبی تمام‌عیار بودرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d9%be%d9%85%d9%be%d8%a6%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d8%ba%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af/feed/ 0 135438
شورای امنیت درباره افغانستان نشست غیرعلنی برگزار می‌کند https://atlaspress.af/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2586%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25b1 https://atlaspress.af/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1/#respond Thu, 26 Jan 2023 12:47:22 +0000 https://atlaspress.af/?p=135435 وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در پیامی گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد اوضاع افغانستان برگزار می‌کند.

نوشته شورای امنیت درباره افغانستان نشست غیرعلنی برگزار می‌کندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در پیامی گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در مورد اوضاع افغانستان برگزار می‌کند.

براساس معلومات این وزارت، قرار است این نشست، روز جمعه، ۷ دلو، به درخواست کشورهای فرانسه، امارات متحده عربی و جاپان برگزار شود.

در پیام وزارت امور خارجه امارات همچنان آمده است: «با توجه به ماهیت حساس این دیدار و وضعیت جاری در محل، یک جلسه غیرعلنی، موثرترین و مناسب‌ترین فرمت شورا برای شنیدن نظرات معاون دبیر سازمان ملل است.»

در این نشست آمنه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در مورد پیام‌هایی که در سفیر اخیرش به طالبان داده، معلومات خواهد داد و همچنان ارزیابی‌اش از اوضاع افغانستان را با اعضای شورای امنیت شریک خواهد کرد.

شورای امنیت در حالی قرار است نشستی را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند که محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان همچنان پابرجا است.

این در حالی است که گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل و هیأت همراهش، برای دیدار با مقام‌های طالبان و صحبت درباره برداشتن محدودیت‌ها بر زنان به کابل آمده‌اند.

نوشته شورای امنیت درباره افغانستان نشست غیرعلنی برگزار می‌کندرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1/feed/ 0 135435
هشدارها از «سقوط حکومت طالبان» به دلیل مشکلات اقتصادی https://atlaspress.af/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2587%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b3%25d9%2582%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25ad%25da%25a9%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2584%25db%258c%25d9%2584 https://atlaspress.af/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84/#respond Thu, 26 Jan 2023 12:45:44 +0000 https://atlaspress.af/?p=135432 اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) به تازگی هشدار داده که حکومت طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی سقوط خواهد کرد.

نوشته هشدارها از «سقوط حکومت طالبان» به دلیل مشکلات اقتصادیرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) به تازگی هشدار داده که حکومت طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی سقوط خواهد کرد.

حکومت طالبان اما این اظهارات اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد را رد کرده و مدعی شده است که حکومت آنها «ریشه مردمی» دارد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نظام آنها متکی به کمک‌های خارجی نیست.

به گفته وی، مشکلات اقتصادی تا یک زمان ادامه یافته اما او مدعی شده که آنها دوباره منابع اقتصادی را به گردش می‌آورند.

گفتنی است با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری به گونه بی پیشینه افزایش یافته است.

نوشته هشدارها از «سقوط حکومت طالبان» به دلیل مشکلات اقتصادیرا در صفحه اصلی: خبرگزاری اطلس بخوانید.

]]>
https://atlaspress.af/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84/feed/ 0 135432