سرویس اطلس پلاس

تاریخچه اختراع خط

اختراع خط بر می گردد به حدود ۶ هزار سال پیش در بین النهرین که بین دجله و فرات قرار داشت | تاریخچه اختراع خط و نوشتن | قدمت خط