سرویس اطلس پلاس

تست هوش منسا چیست؟

منسا چیست | منسا یک انجمن غیرانتفاعی هوش (IQ) است که به دور از هرگونه تبعیض و سیاست افراد دارای ضریب هوشی را ثبت نام می کند.

کینوا چیست؟

کینوا چیست | «کینوا» (Quinoa) گیاهی است با دانه‌های خوراکی در سال‌های اخیر استفاده از کینوا در ایران هم بسیار رایج شده است.