سرویس اطلس پلاس

مریلین مونرو کیست؟

مریلین مونرو کیست | زندگینامه مریلین مونرو | مونرو خواننده، مانکن و بازیگر مشهور آمریکایی بود با مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش خودکشی کرد.