آرشیو کامل

انتخابات افغانستان

رویاهای آمریکایی در بحران انتخاباتی افغانستان

ممکن است این بار، آمریکایی ها، خود افشا کننده تقلب در انتخابات باشند تا از رهگذر آن، با دامن زدن به بحران سیاسی در افغانستان و ایجاد کشمکش، گزینه عبور از نفرات برتر در مبارزات انتخاباتی و حتی گزینه تغییر نظام حکومتی افغانستان را کلید زنند

حقوق معلم در افغانستان

روز معلم گرامی باد؛ اما چگونه؟

یک وزیر نالایق یا مشاور بی سواد یا معین نفهم ماهانه هزاران دالر معاش به اضافه خرج دسترخان و سفر برای عیاشی برخوردار است؛ اما یک معاش معلم مظلوم در کابل یا فلان ولسوالی دور دست فقط یک معاش ناچیز آن هم با چندماه عقب افتادگی دارد

انتقاد ناظران از روند کند انتقال دستگاه‌های بایومتریک به کابل

شماری از دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات، با اشاره به این که تاکنون دستگاه های شناخت بایومتریک به گونه کامل از ولایت ها به کابل نرسیده، می‌گویند روند انتقال این دستگاه‌ها به کُندی پیش می‌رود و این کار زمینه را برای دستبرد زدن به محتوای آن فراهم می‌سازد.

الفاظ نامناسب روایتگر وضعیت درون!

واکنشی که مسلم یار نسبت به عدم شمارش بایمیتریک نشده انتخابات اخیر نشان داد، و تهدیدی را که بر زبان آورد، در واقع ماهیت سیاست افغانی، آشفتگی تیمی، و منزلت قانون و توافق را و فصل الخطاب بودن “زور” در جامعه”غیرتمندافغانی” را روایت می کند…