آرشیو کامل

ضرورت فراگیر‌ سازی ابعاد مبارزه

مبارزه بدون جنبه میدانی و مقابله به مثل در برابر کشتارهای غیر مسئولانه نمی تواند به بالانس نیروها منجر گردد. بدون ایجاد بالانس، فرصت گفت و شنود فراهم نمی گردد.

بازهم دستگیری مدیران یک چنل یوتیوب در کابل

مسئولان این کانال می‌گویند آنها جواز رسمی از طالبان دارند و این کانال یوتیوب هیچ برنامه سیاسی ندارد بلکه در بخش‌های فرهنگی و تاریخی فعالیت دارد و برنامه‌های آشپزی را نشر می‌کنند.

صادرات ما به جهان!

دیروز صادرات ما به جهان، فلسفه و طب ابن سینا، ریاضیات عمر خیام و مثنوی مولوی بود، امروز اما چوپان. دیروز بسیار پیش‌ از کریستف کلمپ توانسته بود آمریکا را کشف کند، امروز اما اجازه نمی‌دهیم که دختران مکتب بروند.

الگوی حکومتداری عبدالرحمن خان!

وقتی توافق‌نامه دوحه امضاء شد، شماری می‌گفتند که طالبان خواهان تشکیل حکومتی بر مبنای الگوی حکومتداری امیر عبدالرحمن خان اند.

اول مجازات میکنند بعد تحقیق!

وقتی سالها در کوه و بیابان مصروف قصاص و شلاق زدن و رگبار بودند، حاصلش جز این نیست؛ نظام حاکم اولا می روند سراغ متهم و در حد مرگ میزنند بعدا می برند برای تحقیق.

صادرات چوپان؟!

عجیب بنظر میرسد اینهمه فرد بابت چوپانی در ۳ کشور بکارگمارده شوند و از جانبی رمه داران این کشورها الزامی نمی بینند تا حتما چوپان افغانی استخدام کنند!

محمود کرزی: ممنوع الخروج نشده ام!

آقای کرزی گفت که او برای تمدید اقامتش می‌خواسته به دبی برود اما وزیر عدلیه طالبان از او خواسته است که تا زمان تثبیت مالکیت شهرک عینو مینه در افغانستان بماند.

طالبان

مکانی ترک شده و به‌دور از خدا!

ویژگی بارز چنین سرزمین نفرین شده‌ای آن است که صدای خردمندان و دانایان در آن شنیده نمی‌شود، سفلگان میدان‌داری می‌کنند و‌ جاهلان پیشوا خوانده می‌شوند.