آرشیو کامل

انتقاد ناظران از روند کند انتقال دستگاه‌های بایومتریک به کابل

شماری از دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات، با اشاره به این که تاکنون دستگاه های شناخت بایومتریک به گونه کامل از ولایت ها به کابل نرسیده، می‌گویند روند انتقال این دستگاه‌ها به کُندی پیش می‌رود و این کار زمینه را برای دستبرد زدن به محتوای آن فراهم می‌سازد.

الفاظ نامناسب روایتگر وضعیت درون!

واکنشی که مسلم یار نسبت به عدم شمارش بایمیتریک نشده انتخابات اخیر نشان داد، و تهدیدی را که بر زبان آورد، در واقع ماهیت سیاست افغانی، آشفتگی تیمی، و منزلت قانون و توافق را و فصل الخطاب بودن “زور” در جامعه”غیرتمندافغانی” را روایت می کند…