آرشیو کامل

محصول همیشه از جنس بذر است!

از درون تفکر پشتون‌گرایی، تاجیک‌گرایی، هزاره‌گرایی، ازبک‌گرایی و هر گرایی دیگر، جز اوهام چیزی در نمی‌آید و نتیجه‌ای جز فقر و گرسنگی ندارد.

انقلاب زن/ انقلاب تن

اینک اما انقلاب تن است. انقلاب سلبریتی‌ها است. ورزشکاران و هنروران. درد پول‌های از پارو بالا آمده است و این که کاباره رفتنش زیر ذره بین نباشد. راحت باشد. بتواند جرعه‌ای بنوشد. بتواند تنی به آب بزند، با دوستی از جنس دیگر.