آرشیو کامل

مهاجرین مقیم ایران برای تمدید گذرنامه خانواری به دفاتر کفالت مراجعه کنند

کانون کفالت از اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری که اعتبار مهر تمدید آنان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۱ بوده و اعتبار گذرنامه آن‌ها کمتر از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ می‌باشد، خواسته است که برای تمدید اعتبار گذرنامه‌های خود به دفاتر کفالت مراجعه کنند.

پناه استراتژیک طالبان به «شیطان»!

و کینه‌توزی امریکا اجازه نمی‌دهد تا به قاتلان خود مشروعیت دهد، مگر اینکه، به ابزار دست‌آموز تبدیل شود و زمانی که تاریخ مصرف آن‌ها تمام شود، قربانی شوند و این تجربه را در کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم.