آرشیو کامل

آتش بیار جنگ مذهبی

مولوی مجیب الرحمن انصاری، شیعه و سنی را به گرگ و برّه تشبیه می کند، و براین عقیده است که علت اصلی جنگ ها و نا آرامی ها در کشور موجودیت شیعه ها در قدرت است.

پروژه افراطی پروری ادامه دارد!

بدون شک اکنون این نگرانی هر روز تقویت می یابد که پس از ختم پروژه طالب و رهایی تروریست های مخوف از مراکز تروریست پروری گوانتاناما و بگرام، با رشد و حمایت از افراد و گروه های افراطی فجایع تازه تر در کشور رخ دهد!

روزنامه های افغانستان

تصاویر صفحه اول روزنامه های کشور/ ۲۵ جدی

روزنامه‌های امروز افغانستان تیتر‌های یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی همچون بازشماری ارای بیش از پنج هزار محل رای دهی، انفجار در بلخ و تهدید داعش در افغانستنان اختصاص داده اند.

سلطان قابوس

اگر همه قابوس ‌بودند، جنگ نبود

قابوس، سلطان عمان که اخیراً درگذشت، نمونه‌ای از سیاستمداران خوش‌نام تاریخ معاصر بود. او نه روی اجساد قربانیان جنگ، بیرق دموکراسی برافراشت و نه روی پیکر دین، حکومت دینی برپا کرد.