آرشیو کامل

اشرف غنی

اشرف غنی و تعصب عریان

به نسبت ورود مهاجرین از کشور ایران، هرات اولین شهری افغانستان بود که به ویروس کرونا (کووید ۱۹) آلوده شد؛ قبل از آن که تصمیم هایی راجع به پیشگیری از رشد این ویروس گرفته شود، اشرف غنی بزرگترین شفاخانه ای مجهز، برای تداوی افراد مبتلا به کرونا را در ننگرهار افتتاح کرد.

جنگِ جهانی سوم و مسئولیتِ انسانی ما

همین اکنون «جنگِ جهانی سوم» و دشوارترین پیکار بین المللی و عالمگیرِ تاریخ بشر، عملاً و علناً در جبهه‌ای به وسعتِ تمام کرۀ زمین در جریان است و هر روز از کُشته‌ها پُشته‌ها می‌سازد.