آرشیو کامل

آمریکا طالبان

آمریکا و ادعای تشکیل حکومت فراگیر در کابل

امریکایی ها در ماه ها و به خصوص هفته های اخیر تلاش و تماس دیپلوماتیک خود را با کشورهای منطقه و چهره ها و گروه های مختلف سیاسی افغانستان بیشتر کرده اند و در نظر دارند تا درماه های نخست سال آینده ی ۲۰۲۳ میلادی طرح تشکیل حکومت فراگیر را عملی بسازند.

ایرانی و افغانستانی؛ دعوای مفاخر فرهنگی

ما به اعتبار زادگاه، تاحدی حق داریم مولانا را شاعر افغانستانی بخوانیم، اما ایران امروزی نیز اگر نه بیشتر از ما، لااقل در حد ما حق دارد، او را ایرانی بخواند. ترکیه نیز طبعا ادعاهایی دارد.

روسیه - آمریکا

از تقابل تا تعامل آمریکا و روسیه

آنچه مسلم است استقرار گروه های تندرو و حضور روز افزون تروریست های جهانی در افغانستان بعنوان خانه امن‌ است و خطر بروز جنگ شدید تری را در منطقه‌ شعله ورساخته است که‌درصورت بروز آن، تر وخشک در منطقه خواهند سوخت.

بهای سنگین گذار جهان به سمت چند قطبی شدن

سه قدرت چین، روسیه و ایران در حال احیای امپراطوری و تمدنی خویش اند.
دشمنان مشترک باعث گردیده تا این سه قدرت منطقه ای و جهانی ائتلاف نظامی و استراتژیک غیر رسمی را تشکیل بدهند.