آرشیو کامل

تلاش برای مردم فریبی در قلب فساد

وقتی رییس جمهور با خشم می گوید وزارت امور داخله قلب فساد کشور است، نشان می دهد که فساد در این ارگان، تا چه حد عمیق، گسترده و فاجعه بار است. به همان میزان که فساد چند بعدی و همه جانبه در دستگاه پلیس بیداد می کند، مردم از این دستگاه متنفر و منزجر بوده و از آن بیزاری می کنند.

سخنی با حکمتیار

امّا جناب امیر صاحب حکمتیار که به طرز شاهانه‌ای در آن کشور زندگی می‌کرد، حرف‌هایی به زبان آورد که نشان‌دهنده خُبث‌ باطن ایشان است و بطرز عجیب و واضحی آن را می‌خواست نمایان کند.

حکمتیار

بگذارید حکمتیار در سردخانه سیاسی یخ بزند!

حکمتیار در سردخانه سیاسی دست وپا میزند تا اطرافیان کمی توجه کنند، آخر او هم آرزوی حکومت و قدرت در سر داشته است. تمام رقبای حکمتیار قدرت و حکومت را یک دوره تجربه کردند اما حکمتیار تا کنون تنها در نقش یک معترض، مخرب، مخالف، توانسته است ظاهر شود، این عقده ی کمی نیست.

خود ایمنی و ناباروری

ناباوری بر اثر مشکل خود ایمنی بدن

گاهی سیستم ایمنی بدن شماری از بافت های خود را غیر خودی شناسایی کرده و با تولید آنتی بادی موجب تخریب و اختلال در عملکرد بافت مورد نظر می گردد.

قرار تأمین خواسته

قرار تامین خواسته چیست

تامین در معنای لغوی یعنی قرار دادن در امنیت و آسایش. تامین خواسته نیز راهی مطمئن برای جلوگیری از ضایع شدن یک حق است