آرشیو کامل

بر کدامین مصیبت باید گریست؟!

افغانستان شاهد مصائب متعددی است. چه در زمینه سیاسی، چه اقتصادی یا اجتماعی و مذهبی. یکی از این مصائب ریشه‌دار دعوا بر سر زمین و مالکیت مناطق مختلف است.

امام‌علی رحمان: گفت‌وگوی بین‌الافغانی و حکومت همه‌شمول راه رسیده به صلح پایدار در افغانستان است

امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان می‌گوید که راه‌اندازی گفت‌وگو‌ی بین‌الافغانی و ایجاد حکومت همه‌شمول با اشتراک نمایندگان همه‌ی اقوام، ملیت‌ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را زمینه‌ی مهم رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان می‌داند.

ارزگان/ زخم وجدان عمومی

رسول خدا (ص) فرمودند: اگر مظلومی فریاد برآورد که ای مسلمانان کمکم کنید و مسلمانی صدای او را بشنود و به او کمک نکند، مسلمان نیست!