آرشیو کامل

افزایش شمار پناهجویان افغان در اروپا

اداره ی سرحدات اتحادیه‌ی اروپا می گوید طی سال جاری میلادی، هشتاد هزار پناهجو وارد کشورهای شامل در اتحادیه‌ی اروپا شده اند که از این میان هفده هزار آن را پناهجویان افغان و ده هزار آن را پناهجویان سوری تشکیل می‌دهند.