آرشیو کامل

طالبان

طالبان و هزاره های شیعه مذهب

فارغ از مبانی نظری و اعتقادی و مباحث تئوریک و ایدئولوژیک، آنچه طی ۲۶ سال گذشته از رفتار و اعمال گروه طالبان مشاهده کرده‌ایم، آنان با مجموعه‌ی «شیعه/هزاره»ی افغانستان، موضع و رفتارِ خشن، خصمانه و آشتی‌ناپذیر داشته‌اند:

پنهان شدن پشت خاکریز مذهب

از آنجا که کارنامه‌ی سراسر سیاه و خونین طالبان چیزی برای عرضه کردن پشت میز گفتگو برای‌شان باقی نگذاشته است، به ناگزیر پشت خاک‌ریز مذهب پناه می‌گیرند و از رهگذر تحریک احساسات مذهبی مردم در صدد رد گم کردن‌اند. زبان طالبان زور، منطق‌شان خشونت ‌و شیوه‌ی مبارزه‌شان انتحار و نابودی و زمین‌سوزی است.

صلح و همزیستی را به اطفال مان یاد بدهیم

عده ای که مغز شان را تعطیل کرده اند هنوز هم به این عقیده اند که می توان با نوک تفنک و گلوله، به ایمان مردم افزود و اسلام را گسترش داد فکر می کنند در کسب رضای خداند اند. در حال که امروز تیر و تفنگ و انفجار، فقط سلب ایمان کرده است نه خدمت به آن…

با آمریکا باش و …

طالبان چون دوست آمریکا شده‌اند، تمام اعمال قبیحه و شنیعه‌ی آنان مثل برگ‌های خزان ریخته‌اند. طالبان از زمان همکاری با آمریکا، نه تروریست هستند و نه بنیاد‌گرا. نه قتل عامی مرتکب شده‌اند و نه سرزمینی را به آتش کشیده‌اند. عجب خاصیتی دارد این دوستی با آمریکا! گروهی را از این رو به آن رو می‌کند.

مصالحه ملی یا هویت تحمیلی؟!

سیاست اغفال و تحمیل سیاستی است که همواره قدرت طلبان و انحصار گرایان از آن برای رسیدن به اهداف اصلی و استراتژیک خویش بهره برده اند و می‌برند.

مجلس سنا فرمان اشرف غنی درباره تشکیل اداره تنظیم نفت و گاز را رد کرد

مجلس سنا دستور رئیس جمهور برای ایجاد اداره تنظیم نفت و گاز به عنوان اداره مستقل را با اکثریت آرا رد کرد. مجلس نمایند‌گان نیز در ۲۳ سرطان سال جاری این فرمان را رد کرده بود. مجلس اعلام کرده بود که شیوه ایجاد اداره‌ها از سوی دولت خلاف قانون و […]

ضرورت پاسداری از “جمهوریت”

مذاکرات قطر را می توان از لحاظ اهمیت استراتژیک و نتایج سیاسی ـ ساختاری تاحدود زیادی با اهمیت مذاکرات بن مقایسه نمود. مذاکرات بن، به توافقی منجر شد که از لحاظ سیاسی وساختاری فصل تازه ای درحیات سیاسی و مناسبات قومی و بنیادهای فرهنگی ـ اجتماعی جامعه ی افغانستان گشود.