آرشیو کامل

وزیر خارجه کانادا: طبق مقررات هوانوردی درباره جعبه سیاه، حق با ایران است/ اطلاعات باید بدون تاخیر خوانده شود

وزیر خارجه کانادا با بیان این که بر اساس کنوانسیون جهانی هوانوردی درخصوص مسائل مربوط به خواندن جعبه سیاه، حق با ایران است تاکید کرد که اطلاعات جعبه سیاه باید بدون تاخیر خوانده شود.

نظریه کوانتوم چیست؟!

نظریه کوانتوم چیست | توضیح و شرح کامل تئوری کوانتوم با ذکر فرمول | مقاله علمی درباره کوانتوم ها | تشریح کامل نظریه کوانتوم