آرشیو کامل

آلمان قوانین پذیرش پناهجویان را تسهیل میکند

آلمان فدرال در حال حاضر وضعیت قانونی حفاظت از مهاجران را باید بعد از سه سال از نو مورد بررسی قرار دهد. اما این روند کارمندان این اداره را زیر فشار قرار می‌دهد. حالا قرار است با لغو قاعده بازنگری، این فشار کاهش یابد.