آرشیو کامل

طالبان ، عجب خیال هایی!

مشکل اصلی، سخت سری و انعطاف ناپذیری طالبان ذکر شده است. آنان چنان در یک فضای توهمی به سر می برند که گویا کوهها زیر پایشان خرد شده و به فتح الفتوح دست یافته اند. فکر می کنم حاتم بخشی ها ، نرمش ها و امتیازدهی های امریکایی ها، به طالبان غرور کاذب بخشیده و آن ها را در توهم دستیابی زود رس به قدرت فرو برده است.

این چهره افغانستان است

طالب، داعش یا هر گروه کینه توز و خون خوار دیگر، درواقع دستهای است که از آستین ناپیدای یک شیطان برآمده و عمل می کند. این همان شیطان بزرگ است که با حرص و آز، مرز منافعش را این سوی مرزهای کشور ما کشیده و جبهه جنگ سلطه جویانه اش را در میان شهرها و خانه ها و مزارع قریه های ما بر پا کرده است.

آمریکا طالبان

طالبان، امریکا و مساله جنگ وصلح

سیاست یک بام و دو هوای ایالات متحده، نشان می دهد که آنها و طالبان دست شان در یک کاسه هست و هرکدام برای حفظ جان یک دیگر، دست به دست هم داده اند اما آن چه در این میان قربانی اصلی محسوب می شود، ملت مظلوم و ستم کشیده افغانستان است.

مذاکرات پشت پرده‌ی حکمتیار

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به پاکستان رفته است ولی تمام مذاکراتش پشت در های بسته صورت میگیرد.
آیا مذاکرات پشت پرده آقای حکمتیار بخاطر منافع ملی است؟ اگر به نفع افغانستان است چرا با رسانه ها شریک ساخته نمیشود.

چرا احزاب پوشالی و سران تجارت پیشه پاسخگو نیستند؟

تقصیر احزاب پوشالی و سران خودخواه اگر در این گونه فجایع بیش از دولت بی‌کفایت نباشد، قطعا کم نیست. بنابراین، مردم بیش و پیش از دولت باید سراغ این‌ها را بگیرند تا تکلیفشان را با مردم روشن نمایند که در این وسط چه کاره اند و چرا برای جلوگیری از بدبختی، کاری نکردند و نمی‌کنند؟