آرشیو کامل

ظریف: راه حل نظامی در افغانستان متصور نیست/ از فرایند صلح به مالکیت افغانستانی ها حمایت می کنیم

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هشتمین کنفرانس وزیران « قلب آسیا – روند استانبول»، بر اعلام یک جدول زمانی برای خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان برای برقراری فرایند صلح و آشتی در سطح ملی تاکید کرد.

تنویر

بیایید ترک عادت کنیم !

بر دلسوزان قوم پشتون است که مردانه به میدان آیند و بیشترین سهم را در از میان برداشتن این دمل چرکین سرطان از پیکر تبار بزرگ پشتون به عهده گیرند.

محمد حلیم تنویر

همه نردبانی برای «تفکری از نوع تنویری»

مگر از بقیه چه کم دارید که هر روز در حال خودترقانی در فضای مجازی هستید و از انتشار اندیشه ای که سالها روی کاغذ مکتوب بوده و بشکل عملیاتی بارها پیاده شده اینهمه خشمگین شدید؟

حلیم تنویر

زوالِ یک تاریخ

برزبان آوردن چنین سخنانی، درواقع بیان یک نوستالوژی حسرت بار است که بسان حقارت عمیق روانی در جان شان، ته نشین شده است که همانند اندوه روحی مچاله شده ی عظیمی، از زوال یک تاریخ حکایت می کند.

تیفا: نشست دیروز کمیسیون انتخابات، کورگره انتخابات را بیش از پیش محکم کرد

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) در انتقاد به نشست معلوماتی روز گذشته کمیسیون انتخابات می گوید روش غلط برای مدیریت این نشست با تیم ها و ناظرین انتخاباتی و عدم ارایه پاسخ قانونی و قناعت بخش، کورگره انتخابات را بیش از پیش محکم کرد.