برف در بامیان

  • انتشار: ۲۰ دلو ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 17826

برفباری بامیان برفباری بامیان.jpg6 برفباری بامیان.jpg5 برفباری بامیان.jpg4 برفباری بامیان.jpg3 برفباری بامیان.jpg2 برفباری بامیان.jpg1برف باری در بامیان به روایت تصویر