پارلمان پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی را تایید کرد

  • انتشار: ۲۹ جوزا ۱۳۹۵
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 13889

نمایندگان پارلمان، بسته پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی که از سوی وزیر تجارت، ارایه شده بود را با اکثریت آرا تایید کردند.

نمایندگان پارلمان، بسته پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی که از سوی همایون رسا وزیر تجارت و صنایع ارایه شده بود را با اکثریت آرا تایید کردند.

همایون رسا وزیر تجارت وصنایع در توضیح این بسته در نشست امروز گفت: این بسته شامل حدود ۳۰ موافقتنامه است که براساس آن افغانستان باید شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ایجاد کند تا عضو این سازمان شود.

براساس این بسته سازمان تجارت جهانی به افغانستان پنج سال فرصت داده تا با ایجاد اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی خود،  شرایط کسب عضویت این سازمان را بدست بیاورد.

افغانستان اوایل سال جاری میلادی، عضویت سازمان تجارت جهانی را به صورت مشروط کسب کرد به شرط اینکه تولیدات خود را با استانداردهای جهانی همسان سازی کند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در نشست امروز مجلس گفت: با تصویب و تایید این طرح از سوی مجلس و اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه حل خواهد شد؛ زیرا رعایت اصول این سازمان از سوی همه کشورهای عضو الزامی است.

حل مشکلات ترانزیتی، استاندارد سازی صادرات، حل مسایل مالی، افزایش اعتبار جهانی از فواید پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی خوانده می شود.