• انتشار: ۴ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 131396

جنگ در بلخاب بسیار زودتر از آنچه که تصور می‌شد آغاز کردید.

از قرائن این‌طور فهمیده میشود که طالبان در تصمیم خود برای تنبیه یا حذف مولوی مهدی کاملا مصمم هستند.

مولوی مهدی علی الحساب شرایط دفاعی نسبتاً خوبی دارد، اما گمان میکنم که او برای موفقیت، ناگزیر است تا به موارد زیر توجه کند:

اول اینکه مولوی مهدی هنوز یک طالب است. او سالها برای طالبان جنگیده و تا هنوز هم خودش را یک طالب میداند.
مادامیکه او رسما برائت خود از طالبان را اعلام نکند و از گذشته خود ابراز ندامت ننماید، درگیری او با طالبان، یک جنگ درون گروهی بر سر تقسیم منافع به حساب می آید.

اگر مولوی مهدی بخواهد افکار عمومی را با خود همراه کند و احیانا پشتیبانی جبهه مقاومت را هم در کنار خود احساس کند دقیقا در همین مقطع مهم، باید تکلیف خودش را با طالب مشخص کند.
او باید رسما بگوید که هنوز یک طالب است یا بخشی از جبهه مقاومت شده است.

دوم اینکه مولوی مهدی باید در کنار جنگ، دیپلوماسی فعال برای توجیه فرماندهان بیعتی را در دستور کار قرار دهد.
فرماندهان تاجیک و ازبیک طالبان در شمال افغانستان باید درک کنند که وضعیت امروز مولوی مهدی، اینه فردای آنهاست و اگر امروز در کنار مهدی قرار نگیرند و طالب بتواند مولوی مهدی را حذف کند، فاتحه خود آنها هم به زودی خوانده خواهد شد.
آنها اگر مستقیما نمی‌خواهند در برابر طالبان بایستند کافیست مسیر غیر رسمی لوجستیک را برای مهدی باز بگذارند.

هوشنگ ابتهاج (سایه) شاعر نامدار ایرانی درگذشت

سید احمد موسوی مبلغ

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟