به رسمیت شناخته‌شدن طالبان، چراغ سبز به گروه‌های تروریستی در راستای رسیدن به قدرت خواهد بود

  • انتشار: ۳ دلو ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 126656
طالبان

گروه طالبان هنوز هم نزد بسیاری از کشور های مهم دنیا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود.

نصف کابینه‌ی طالبان در لیست سیاه سازمان ملل قرار دارند.

برای دستگیری بعضی از اعضای کابینه‌ی طالبان جایزه تعیین شده است .

طالبان پس از شش ماه حاکمیت ، حتی یک سطر هم در نحوه‌ی حکومت‌داری، تدوین نکرده‌اند تا بر وفق آن، کشور را اداره کنند آن‌ها همه چیز را به مقررات ِ غیر مدوّن و مبهم شریعت حواله می دهند .

طالبان ، کابینه‌ی خود را کابینه‌ی سرپرست یعنی حکومت موقت می خوانند ولی پس از ششماه هیچ راهبرد مدون برای عبور به حکومت قانونی و غیر موقت ارائه نکرده اند.

طالبان نصف پیکر جامعه، یعنی زنان را از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان محروم نموده ، خانه‌نشین کرده اند .

طالبان در یک کشور چندقومی، با زور اسلحه حکومت تک قومی تشکیل داده اند.

طالبان، با اِعمال سیاست تبعیض زبانی، زبان رسمی اکثریت مردم افغانستان را به حاشیه می‌رانند .

این ها و خلأ های بسیار دیگر ، نشانگر عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی حکومت طالبان است ، با این وجود بعضی از کشور های دور و‌نزدیک که منافع شان را در حاکمیت طالبانی در افغانستان می‌جویند، برای به رسمیت شناخته شدن این گروه، زمینه سازی می کنند .

به رسمیت شناخته‌شدن طالبان، یک چراغ سبز به گروه‌های تروریستی و تشویق آن ها به انجام اعمال تروریستی بیشتر، در راستای رسیدن به قدرت خواهد بود .

رسول فدایی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.