طالبان با چه پاسپورتی به قطر رفته اند؟!

  • انتشار: ۱۴ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 100567

داشتم فکر می کردم آقایان طالبان که در قطر مستقر اند، با چه پاسپورتی آنجا تشریف برده اند؟
آیا خودشان واقعا پاسپورت صادر میکنند؟ اگر این طوری است چرا دولت ها به این موجودات ویزا میدهند؟
قطعا اینها فرشتگان فرامرزی که نیستند.

اگر با پاسپورت حکومت مرکزی رفته اند بازهم این پرسش هست چرا حکومت به اینها پاسپورت صادر می کند مگر اینها تروریست نیستند؟ قتل یک کودک بیگناه کافی است که کل طالب قتل عام شوند… نه اینکه وسایل گردش آنها را آماده کند…

اگر دقیق نگاه کنیم کل دنیا و منطقه همدست این تروریست ها هستند. دولت های زیادی هستند که دالر و یورو به اینها میدهند مصارف سفر و خرج هتل اینها در قطر به دوش خودشان که نیست… اینها هرکدام به طور رسمی در اینترنت حساب تویتری و سایت دارند سایت بدون مجوز و امکانات که نمیشود و هم چنان شبکه های اجتماعی باید شماره تلفن و ایمیل وارد کنند معلوم است شبکه های مخابراتی و وزارت مخابرات با آنها همکاری کرده اند…
اینکه منطقه و جهان حامی آنهاست، هیچ شکی نیست کسی نوشته بود برای تخریب یک کشور کافی است دست به سلاح ببرید از هزار جا پول و امکانات میرسد…

علی ظفر یوسفی