۸ثور؛ پایان یک اشغال

  • انتشار: ۹ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 111741

پیروزی مجاهدین بر نیروی اشغالگر، یک رویداد تاریخی است که از زوایای مختلف داخلی و بین المللی جای بحث دارد. مبارزه در برابر نیروی اشغالگر و متجاوز، حق مشروع و انتخاب منطقی و درست یک ملت است. اتحاد جماهیر شوروی بر خلاف حسن همجواری و در مغایرت با منشور ملل متحد افغانستان را مورد تجاوز و اشغال قرار داد. بنابر این پایمردی و ایستادگی مردم و مجاهدین در برابر قشون سرخ متجاوز، واکنش دقیق و حساب شده و دمساز با اصول حقوق بین الملل بود که تحت عنوان دفاع مشروع یاد می شود.

اما این که چرا دولت مجاهدین پا نگرفت و افغانستان نتوانست استقلال واقعی خود را پس از شکست ارتش سرخ بدست بیاورد، نیازمند پژوهش عمیق و پر دامنه است که در این مجال نمی گنجد. آنچه واقعیت دارد این است که ملت ما هنوز هم در اسارت بیگانگان قرار دارد و حتی در تامین نیازهای اولیه از جمله تامین امنیت، محتاج نگاه دیگران است. تا زمانی که مشق همدیگر پذیری نکنیم و بر سیاست غلط انحصار و تبعیض، نقطه پایان نگذاریم، سرنوشت سیاسی ما کماکان در اختیار بیگانگان خواهد بود و دیگران برای ما و به جای ما تصمیم خواهند گرفت. پس بیایید از گذشته بیاموزیم و حقوق شهروندی و سیاسی همدیگر را به رسمیت بشناسیم.

چالش های ملت سازی هنوز فراوان اند، چه بهتر که با تمکین به واقعیت های موجود، راه حل علمی و سیاسی برای غلبه بر مشکلات پیچیده و پر دامنه بیابیم و از ناسیونالیسم قومی عبور کنیم و به تامین عدالت اجتماعی بیندیشیم.
پایدار باد عدالت، روح شهدای راه ازادی شاد.

دکتر عبداللطبف نظری