یک چالش و یک فرصت

  • انتشار: ۱۴ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 96913

با اینکه کشور به سمت بحران در حرکت است،خشونت ها و حملات پیهم ترورستان بسیار نگران کننده است اما اگر فرمانده خوب عمل کند و مهره های بازی را درست انتخاب نماید می تواند بحران را به یک فرصت خوب تبدیل نماید برای اینکه این چالش به فرصت تبدیل گردد یاد آوری چند نکته را ضرور میدانم :

۱_ مشخص شده است که چند تا طالب کهن سال در قطر از طالبان میادین جنگ نمایندگی نمی کند زیرا افزایش خشونت در افغانستان هم زمان با مذاکرات دوحه درتضاد و در تناقض است و بیانگر این امر است که فرماندهان نظامی طالب و جنگجویان شان از آنها پیروی نمی کنند .

۲_ پروسه قطر یک “شوی” تبلیغاتی برای کمپاین انتخابات آمریکا بود و خلیلزاد کارگردان آن ، برخی گزارش ها حکایت از بدست آوردن سود زیادی ازاین سناریو توسط خلیلزاد دارد و گفته میشود پول های هنگفتی تبادله شده است .

۳_ با گذشت قریب دوماه از مذاکرات دوحه برای افغانستان ، جامعه جهانی، متحدین و شرکای استراتژی دولت افغانستان مشخص شد که طالبان یک پارچه و متحد نیست و همچنان بر هیچ اصول و منطقی بجز توحش و بربریت اهمیت نمی دهد؛بنابر این حکومت افغانستان با حسن نیت و انعطاف پذیری که تاهنوز در روند صلح از خودنشان دادند و به جهان ثابت کرده اند که دولت و ملت افغانستان خواهان صلح و ختم جنگ است لذا اگر از همین فرصت بدرستی استفاده شود و در هماهنگی با دوستان بین المللی و منطقه ای بازی بنفع حکومت تمام خواهد شد .

۴_ بهترین زمان برای دکتر غنی برای به وجود آوردن یک اجماع داخلی در دفاع از نظام فراهم شده است و اگر از این فرصت پیش آمده بدرستی استفاده نتواند به هشیاری و صداقت وی در دفاع از شعارش به نام ” دفاع از جمهوریت ” باید شک کرد.

۵_ مشخص است که صلح به این راحتی آورده نمی شوند، پس روی محور مقاومت در راستای دفاع از استقلال و دست آورد های دو دهه اخیر که در قالب شعار رئیس جمهور غنی به نام ایجاد لایه های به نام “خیزش مردمی ” لبیک گویند و یک بار هم که شده کشور را از چاله بحران و افراطیت نجات دهند.

۶_ برای ایجاد این اجماع داخلی ضرورت است که رئیس جمهور بر چند اصل حیاتی تن دهد:
الف. مشارکت عادلانه سیاسی، توزیع برابر قدرت و ثروت.
ب. رجوع به توده های جامعه برای دفاع از نظام و جمهوریت در برابر تهدیدات افراطیت و تروریسم.
ج. بسیج نیروهای استخوان دار و پر نفوذ و اخراج آدم های بی رک و ریشه از بدنه نظام و مخصوصا سکتور امنیتی و دفاعی کشور.
د. استفاده از کدر های حرفه ای و تحصیل یافته نظامی که خانه نشین شده اند و حتی به اجبار به تقاعد سوق داده شده اند، این موضوع برای دکتر غنی حیاتی است.

۷_ تجدید نظر در مورد تعیین والی ها و استفاده از نیروهای وطن پرست و سرسخت در برابر تروریست و افراطیت نیز برای دکتر غنی باید در اولویت باشد که قدرت سوق و اداره ولایتی در قالب اردو های منطقه ای را بخوبی داشته باشند .

احمد بصیر بیگزاد