یک تیر و دو نشان

  • انتشار: ۳۰ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 74842

مولوی مجیب الرحمن انصاری با تشکیل حکومت خصوصی افراط گرایی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون و حکومت مرکزی با اهانت علنی به مذهب تشیُّع و حقوق زنان در واقع با یک تیر دو نشان را هدف گرفته اند:

هدف اول:

عربستان سالانه ملیاردها دالر برای ترویج مذهب باطله وهابیت در سراسر جهان مصرف می کند و از آنجا که وهابی ها ایران شیعی را بزرگترین مانع ترویج وهابی گری می دانند به همین دلیل بزرگترین مرکز ترویج مذهب ضالُه وهابیت را بمساحت چهل جریب زمین با هزینه ابتدایی ملیون ها دالر در هرات و بیخ گوش ایران تاسیس کرده اند و مدیریت آنرا به مولوی مجیب الرحمن انصاری سپرده اند و ماهانه تمام مصارف یک هزار نفر طالب اورا سفارت عربستان در کابل تامین می کند، تحرکات افراط گرایانه و ضد شیعی اخیر مولوی مجیب الرحمن بمعنی این است که به وهابی های عربستان بگوید هزینه های ده ها ملیون دالری شما بثمر نشسته است و زمان برداشت محصول آن که همان جنگ نیابتی دیگری بین شیعه و سنی که خواست اصلی آمریکائیها و عربستان است فرارسیده، و مولوی مجیب الرحمن می تواند از این طریق به بهانه تداوم این پروژه به ملیون ها دالر دیگر وهابی های سعودی دست رسی پیدا کند.

نظام الدین قیصاری به کابل بازگشت

هدف دوم:

جلب توجه آمریکائیها:
آمریکائیها بعد از آنکه داعش در عراق و سوریه افول کرد بفکر احیاء و گسترش دوباره آن در افغانستان افتادند و در شمال کشور بنیت نا آرام سازی کشور های آسیای میانه و روسیه این پروژه را موفقانه تطبیق کردند و نیروهای داعش را در آنجا جابجا ساختند، و اینبار می خواهند بقصد نا آرام ساختن مرز های ایران در غرب کشور این پروژه را تکمیل کنند و مولوی مجیب الرحمن انصاری بهترین گزینه برای انجام این پروژه خواهد بود. و تحرکات افراط گرایانه اخیر مولوی مجیب الرحمن انصاری مانند اعلان رسمی ضدیت با شیعه ها نیز در واقع چراغ سبز به آمریکائیها و اعلان آمادگی برای پیشبرد داعش سازی در مرز های ایران و آغاز گر جنگ مذهبی بنیابت از آمریکا و عربستان در کشورخواهد بود.

اگر حکومت مرکزی و پارلمان کشور بیش از این در قبال رفتار نفاق افکنانه این مولوی وهابی سکوت کنند احتمالا البغدادی دیگری از هرات متمدن قد علم خواهد کرد و تمام دست آورد های هجده ساله در کشور از دست خواهد رفت و این مولوی افراطی کشور را بکام یک بحران بی پایان دیگری خواهد برد، و اولین قربانیان این دسیسه قطعا مسئولین حکومتی خواهد بود که امروز در قبال این حوادث سکوت می کنند.

شورای علمای شیعه: در سایه جنگ نباید جان، مال، آبرو و ناموس مردم، مورد تعرض قرار گیرد

شریفی غزنوی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟