گزارش خانه آزادی: مردم موفقیت در سیاست خارجی حکومت فعلی را نسبت به حکومت قبل بهتر دانسته اند

  • انتشار: ۱۸ جدی ۱۳۹۵
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 16803

در نظرسنجی یک نهاد غیر دولتی که امروز به نشر رسید، نشان می دهد که مردم عملکرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت قبلی، نسبتا بهتر دانسته اند. یعنی حدود 42 درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع سیاست خارجی را بهتر و 27 درصد بدتر دانسته اند.

خانه آزادی که یک نهاد غیر دولتی درافغانستان است، در آخرین ارزیابی خود که امروز (شنبه) نشر شد، می‌گوید مردم حکومت فعلی را نسبت به حکومت قبلی در سیاست خارجی موفق تر عمل کرده است.

آمارهای ارایه شده در این نظر سنجی نشان می دهد که مردم عملکرد حکومت فعلی را در مقایسه با حکومت قبلی، نسبتا بهتر دانسته اند. یعنی حدود 42 درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع سیاست خارجی را بهتر و 27 درصد بدتر دانسته اند. 28 درصد نیز بر این نظرند که عملکرد حکومت فعلی با حکومت سابق در سیاست خارجی تفاوتی نداشته است.

در گزارش این نهاد گفته شده؛ در بخش سیاست خارجی میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشور های که در پنج حلقه سیاست خارجی کشور تعریف شده اند مورد پرسش قرار گرفته است.

مردم میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با پاکستان را منفی ارزیابی کرده و اکثر پاسخ دهندگان حدود 63 درصد آن را کم اثر و بی اثر دانسته اند و تنها 25 درصد ارزیابی مثبتی داشته اند.

حدود 41 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایران را مثبت و حدود 18.2درصد آن را کم اثر و تنها 6درصد بی اثر ارزیابی کرده اند.

مردم نسبت به تعامل با هند خوشبین تر به نظر می رسند و در مجموع نزدیک به 83 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با هند را موثر و تنها حدود 13 درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

در مورد چین نیز میزان رضایت پاسخ دهندگان درصدی بالا را نشان می دهد، حدود 66 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با چین را مثبت و تنها حدود 23 درصد آن را کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

مردم در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه نیز زیاد خوشبین نیستند حدود 41 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با روسیه را موثر و حدود 32 درصد غیر موثر ارزیابی کرده اند و حدود 23 درصد هم نظری نداشته اند.

نظر به یافته های این نظر سنجی، مردم در مورد تعامل با کشور های اسلامی، اروپا و امریکا به دید مثبت می نگرند و عملا راضی به نظر می رسند. حدود 60درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اسلامی را موثر و 25 درصد غیر موثر ارزیابی کرده اند؛ حدود 55 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با کشورهای اروپایی را موثر و 28 درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند و همچنان 61 درصد از پاسخ دهندگان میزان موفقیت حکومت در تامین منافع کشور در تعامل با ایالات متحده آمریکا را موثر و 22 درصد کم اثر و بی اثر ارزیابی کرده اند.

حدود 29 درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع مبارزه عملی با فساد با تاسیس مرکز عدل قضایی را بهتر و 32 درصد بدتر دانسته اند، حدود 35 درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است و همچنین حدود 36 درصد از پاسخ دهندگان عملکرد حکومت فعلی در موضوع شایسته سالاری با جذب نیروهای جوان و تحصیلکرده را بهتر و 33درصد بدتر دانسته اند. حدود 28 درصد نیز بر این نظرند که تفاوتی در این موضوع وجود نداشته است.

به گفته مسئولان ‘خانه آزادی ‘ در این نظر سنجی که گزارش آن تحت عنوان ‘ عملکرد دولت از دیدگاه مردم ‘ منتشر شد، بیش از ۳ هزار نفر شرکت کرده که ۵۹ درصد آنها مردان و بیش از ۴۰ درصد زنان بوده‌اند.

بیش از ۶۹ درصد شرکت کنندگان در رده سنی بین ۱۸ تا ۳۰ سال قرار داشتند و بیش از ۳۳ درصد شرکت کنندگان دارای مدرک لیسانس بوده‌اند.