گزارش تصویری: افتتاح نمایشگاه روز قدس در هرات

  • انتشار: ۱۰ سرطان ۱۳۹۵
  • سرویس: گالری
  • شناسه مطلب: 14159

گزارش تصویری از آیین افتتاحیه نمایشگاه روزجهانی قدس در هرات:

photo_2016-06-30_16-35-03 photo_2016-06-30_16-35-06 photo_2016-06-30_16-35-08 photo_2016-06-30_16-35-11 photo_2016-06-30_16-33-35 photo_2016-06-30_16-33-37 photo_2016-06-30_16-33-39 photo_2016-06-30_16-33-40 photo_2016-06-30_16-33-42 photo_2016-06-30_16-33-43 photo_2016-06-30_16-33-46 photo_2016-06-30_16-33-48 photo_2016-06-30_16-33-54 photo_2016-06-30_16-33-56 photo_2016-06-30_16-33-57 photo_2016-06-30_16-34-03 photo_2016-06-30_16-34-04 photo_2016-06-30_16-34-10 photo_2016-06-30_16-34-12 photo_2016-06-30_16-34-13 photo_2016-06-30_16-34-15 photo_2016-06-30_16-34-16 photo_2016-06-30_16-34-18 photo_2016-06-30_16-34-24 photo_2016-06-30_16-34-26 photo_2016-06-30_16-34-40 photo_2016-06-30_16-34-48 photo_2016-06-30_16-34-54