گراف و گزارش کرونایی

  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 84790

آمار و ارقام و تحلیل آنها برای پیش بینی وضعیت احتمالی یک رویداد در آینده است که بر اساس آن پلان گذاران و مدیران بتوانند تصمیم منطقی و درست بگیرند.

تخصص من در حوزه کاری ام، تحلیل داده ها و ارقام است. به همین خاطر علاقمند بودم تا آمار مربوط به واقعات کرونا را ثبت و تحلیل نموداری کنم. در اواخر ماه حوت بود که این کار را شروع کردم. چون در سایت وزارت صحت گزارش واقعات را به ترتیب روز و تاریخ پیدا کرده نتوانستم، از سایتهای خبری، گزارشها را جمع آوری و بر اساس تاریخ تنظیم کردم.

احتمالا از ۲۰ ماه حوت تلاش کردم تا ارقام را هر شب از اخبار تلویزیونها بگیرم. در عین حال بعضی دوستان دیگر هم گزارشهای نشر شده را روزانه به من روان می کردند. نزدیک به یک ماه به ثبت گزارشها پرداختم اما خبرهایی که در مورد چگونگی تشخیص و پذیرش بیماران کرونایی، کاستی ها و نواقص در پروسه ها، اعتبار منابع آماری، صحت و سقم ارقام و … نشر می شد، به این نتیجه رسیدم که کارم مطلقا بیهوده و کاملا غیر حقیقی است. در نتیجه رهایش کردم.

خدا کند مقامات مسوول به ارقام حقیقی دسترسی داشته باشند، احتمالات آینده را پیش بینی کنند و تصامیم درست بگیرند.

حسین ریحانی