کم توجهی به مدیریت امنیتی در بی ارزش انگاری خون و حقوق قربانیان در کشور است!

  • انتشار: ۵ قوس ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 99707

۱_ جنایت علیه بشریت در وطن ما برای باندهای تروریستی صرف برای تنوع در تبلیغات و ابزاری آسان و ارزان برای دیده شدن و مانور دادن فروکاسته شده است. اهداف ساده، ارزان و قابل دسترس با برد تبلیغاتی عالی!

۲_ دولت که متصدی و مسئول تامین امنیت شهروندان است، در برابر کم کاری و غفلت وظیفوی هیچ مجازات و خسارتی را عهده دار نیست. محکوم کردن و اعلان فاتحه شده است سکه رایج برای پرداخت تاوان نقض تعهدات امنیتی در قبال تامین امنیت جانی، روانی، اجتماعی و مالی مردم.

۳_ مردم هم بی تفاوت و مایوس شده اند. لازم است بجای انتظار قربانی بعدی، از لاک خود برآیند، متحدانه از تمام کشور مطالبات خود را مطرح کنند.
۴_ لازم است نمایندگان پارلمان قانونی را در مورد حقوق قربانیان تروریسم و مسئولیت دولت و نیز مسئولیت گروه های تروریستی و حامیان ایشان تصویب کنند.

محمد مناقبی

بودجه ۲۴ میلیون دالری بن سلمان برای سرکوب مخالفین در خارج

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟