کمان ابروی حکومتداران ما

  • انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94552

دیروز آقای رییس جمهور با غرور فریاد زد و گفت که آقای صالح بعد از حمله دیروز خم به ابرو نیاورده است.

خدا را شکر که کمان ابروی حکومت داران ما در هیچ فاجعه ای نشکست. نه در فاجعه تایمنی، نه در آتش جهنم چهارراهی زنبق، نه در قتلگاه دهمزنگ، نه در باشگاه پهلوانی میوند، نه در مصیبت شاه شهید، نه در کشتار مسجد امام زمان، نه در جشن خون هتل عروسی شهر دبی، نه در خون و خاکستر آموزشگاه موعود و… اما کمر کشور هر روز می شکند، کمان ابروی نوعروسان هر روز به خون دیده آغشته می شود، بدن های جوانان هر روز متلاشی می شود، غرور مردان هر روز به خاک می افتد و عفت زنان هر روز لگد مال می شود.

راستی کسی از ابروان درهم شکسته و گونه های خراشیده بازماندگان علی داد و محرم علی و نوعروسان بیوه شده و اطفال یتیمیشان چیزی گفت؟! از دل های به خون نشسته و نفیر زجه های دیگر بازماندگان فاجعه دیروز چطور!؟

باکی نیست، همینکه شما بر گورستانها با اقتدار بتازید، بر گرسنگان با افتخار فرمان برانید، حکومت تان بر ویرانه بر قرار باشد، ما به شما افتخار می کنیم.

حسین ریحانی