کسانیکه قتل عام می‌کند، باید قتل عام شوند

  • انتشار: ۱۴ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96909
طالبان

تمام افغانستان را همچون کابل فرض نکنید. هرچند که در همین کابل هم تفکر طالبانی موج می زند. اما این روحیه و تفکر در ولایات بیشتر از کابل است.

تعداد قابل ملاحظه ای از همین مردم افغانستان طالبان را منجی دین و آئین شان میدانند و ضمن احترام به انها زمینه ساز بسیاری از فرصت ها به طالبان می شود.

حالا مسله این است که طالب در گوشت و پوست خیلی ها جا خوش کرده و ازین فرصت استفاده بزرگی کرده و می‌کند. اما مشکل در جانب حکومت است.

آیا حکومت آماده است که طالب را از غیر طالب جدا کرده و علیه آنان اقدام کند؟
یا بازهم به اقدامات روزمره گی خود ادامه می دهد؟

قرار نیست خود را فریب بدهیم. بیست سال است که از دم تیغ انتحار و انفجار میگذریم و ما را می گذراند. اما به هیچ راه حل اساسی متمرکز نشده ایم.

حالا که کارد به استخوان رسیده ایجاب می‌کند که اول دولت سیاه را از سفید جدا کرده و بعد مردم همسو با دولت خدمت همراهان و همکاران درون کشوری طالب برسند.
در غیر این صورت روند قتل و جنایت نه تنها که متوقف نمی شود، بلکه برای روز های بعدی هم اعلامیه های همدردی، شمع های مدنی گری و کلمات تقبیح گرایی تانرا آماده کنید.

پاسخ کسانیکه ما را به خاک و خون می کشاند، شمع افروزی نیست. قاتلانی که قتل عام می‌کنند باید قتل عام شوند.

سید میثم احسانی