کرونا و دیپلماسی آغوش باز

  • انتشار: ۹ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 86893
ویروس کرونا

کرونا پدیده مهار ناشدنی حد اقل در کوتاه مدت سه ساله است و کرونایی بودن وضعیت در این برهه از زمان جزو الزامات زندگی آدم پسا سال ۲۰۲۰ است.

خوب است زندگی و کار کردن را در سایه کرونا را یاد بگیریم .
گیر دادن به فیک نیوزهای کرونایی فقط زندگی را پیچیده تر می سازد و بس.
قرنطینه راه حل نهایی نیست ممکن زنجیره ابتلا را بشکند و کند سازد ولی کرونا زهرش را ریختنی است دیر یا زود.

من یکی فکر می کنم باید به مصافش رفت، فرار کار ساز نیست.
مخلص کلام اینکه تا هنوز هیچ چیز در باره کرونا نهایی نیست.
یافته های علمی امروز داده های دیروز را در مورد کرونا رد می کند.
و این کمک می کند سردرگمی بشر بیشتر گردد.

کرونا محاسن و معایب خودش را دارد. من یکی فکر کنم محاسنش بر معایبش در سه حوزه زندگی سیاسی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادیِ بشری می چربد.
دگردیسی های کرونایی در این سه حوزه نشان می دهد که زندگی در سایه کرونا به ریسکش می ارزد.
کرونا را جدی بگیرید؛ ولی هرگز نترسید.

رضا مه سا