کابینه های مسافر رفتنی اند!

  • انتشار: ۱ میزان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 121249

کابینه ای جمهوری اسلامی افغانستان مسافر بود. رئیس جمهور از آمریکا بود، مشاور شورای امنیت همچنان. دیگر هم تیمی های شان همه در هریک از گوشه های گیتی به جز از افغانستان خانه و زندگی داشتند. فامیل های شان یگان چکر و هوا خوری شاید به افغانستان می آمدند. اما فرزندان جناب رئیس جمهور حتا یک هوا خوری هم نیامد داغ ابدی بر دل ملت شهید پرور گذاشت.

فامیل و فرزندان نازنین؛ قدرت مند ترین های شان در آمریکا، اروپا، استرالیا و کانادا زندگی میکردند. فامیل و فرزندان نازنین؛ متوسط های شان در دهلی و استانبول و دوشنبه زندگی میکردند. فامیل و فرزندان نازنین؛ پایین رتبه های شان در ایران و پاکستان زندگی میکردند.
افغانستان برای این بزرگوران، محل کار و تعریف پروژه و فند و وند بود. زمانیکه پروژه ها کم شد و فند ها بند شد همه دودی در هوا شد یک شبه چمدان ها را بست و شامل برنامه تخلیه شد آدرس های فضای مجازی شان را بستند رفتند و به عقب هم ندیدند. خوشبختانه لاف و پتاق های شان در آرشیف چینل یوتوب موجود است هر وقت دلتنگ شدیم می توانیم مراجعه کنیم و ببینیم که به به چه عجب شیران غران داشتیم.

آنان، یک شبه چوکی و مقام، سیاست و اجتماع را به طالبان واگذار کردند. نظم اجتماعی و سیاسی که با خون صدها جوان بوجود آمده بود بهم ریخت.
اکنون معلوم نیست که کابینه طالبان مسافر اند و یا مستقر؟؟؟؟؟

سید نعمت ضیاء

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.