چه کس حکمتیار را ترور می کند

  • انتشار: ۱۴ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 109587

رهبر حزب اسلامی امروز داخل قفس آهنی در راهپیمایی هوادارانش سخنرانی کرد.

گذشته از چهره ای مرموز گلبدین پیرامون تحولات کشور او یک سیاست مدار بد شوگون و ماجراجوست در دوران جهاد او با رقبای سیاسی خود بزن و بکش های بسیار داشت و برای کسب قدرت سر به هر دری زد و با دشمنان قسم خورده اش روی میز مذاکره نشست، اما بد اقبالی او را یار نشد و زندگی پر مخاطره را در غار و مخفیگاه های نامعلوم گذراند تا اینکه با دولت موجود یکجا شد.

حکمتیار امروز از بد عهدی حکومت با زبان جنگ سخن گفت و مشوق هوادارانش برای نبرد شد اوضاع کشور و موجودیت طالبان حکمتیار را از محوریت بدور انداخته است و پیشینه اش محبوبیت او را از ذهن عامه برده است و نمیشود او را یک خطر قلمداد کرد.

حکمتیار با راه اندازی تجمعات و پناه بردن درون قفسه ای آهنین میخواهد از دولت امتیاز بیشتر گرفته و اسب بخت را در خیابان های کابل برای جلب توجه مردم بتازاند ورنه حکمتیار نه تهدید امنیت هست و نه او را که خود مروج ترور و انتحار هست می کشد…

خداداد فقیهی