چه کسانی حافظ آبروی افغانستان اند؟

  • انتشار: ۱۸ سرطان ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 131606

کشور ما دچار وضعیت دشواری است. آن‌جا یک گروه مرتجع و قرون وسطایی به قدرت رسیده که هنوز نام شماری از قدرتمندترین رهبرانش در فهرست سیاه سازمان ملل است.
این گروه کمیسیونی تشکیل داده تا مخالفان خود را به بازگشت به کشور و به بیعت و تسلیمی دعوت کنند. بر بنیاد دعوت این کمیسیون، امروز کمال ناصر اصولی به کشور برگشت. همان اصولی که خود را صاحب افغانستان می‌نامید و سایر اقوام را به اخراج از کشور تهدید می‌کرد.
امروز فکر می‌کنم فرصت آن است که از اصولی پرسیده شود صاحب اصلی افغانستان کیست: آن‌هایی که به دنبال حفظ آبروی کشوراند و نمی‌خواهند با این گروه تروریستی بیعت کنند یا آن‌هایی که آماده‌اند به خاطری منافع شخصی خود حتا به ط.البان نیز مشروعیت ببخشند؟
قصه “۱۲ممتنع” در ایتالیا را حتما شنیده‌اید. در سال ۱۹۳۱ حکومت فاشیستی ایتالیا ۱۲۰۰ استاد دانشگاه آن کشور را مجبور می‌کند که به رژیم فاشیستی سوگند وفاداری یاد کنند.
۱۱۸۸ نفر آن‌ها به دلایل مختلف سوگند وفاداری یاد می‌کنند، اما ۱۲ تن امتناع می‌ورزند و از دانشگاه اخراج می‌شوند.
به این ۱۲ ممتنع در تاریخ آن کشور به حیث کسانی نگاه می‌شود که آبروی دانشگاه و کشور را حفظ کردند و به ظلم و ستم فاشیسم تن ندادند.

عفو بین‌الملل: طالبان باید اقدامات شان را برای محافظت از شیعیان هزاره افزایش دهند

داستان ما و اصولی‌ها نیز همین است. آری، این ما هستیم که با پذیرفتن درد و رنج غربت و آوارگی در برابر ط.الب ایستاده‌ایم و می‌کوشیم از آبروی کشور محافظت کنیم، اما اصولی‌ها به خاطر منافع شخصی شان دارند به مادر وطن خیانت می‌کنند.
مردم افغانستان به یاد داشته باشند که فردا وقتی کشور آزاد شد، اگر چنین موجوداتی سخن از مالکیت افغانستان و امثال آن گفتند باید با مشت به دهن کثیف شان کوبید.

عبدالشهید ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟