چرا یک بام و دو هوا و این همه عدم صداقت؟!

  • انتشار: ۱۶ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهفرهنگ و هنر
  • شناسه مطلب: 103506

به نظر می‌رسد در مورد حجاب آنچه مهم است پوشش مناسب یک زن مسلمان است که در فتاوای مراجع عظام تقلید بیان و مشخص شده است حال این حجاب چه در قالب چادر باشد و چه در قالب مثلا یک مانتوی مناسب.

اما چند روزی است که برخی مدعیان روشنفکری با اتخاذ رویکرد یک بام و دو هوا یا رویکرد تناقض آمیز، علیه چادر به نام مبارزه با فرنگ بی‌گانه داد سخن داده قلم می‌زنند و از لباسهای پنجابی به نام فرهنگ هزارگی حمایت می‌کنند. نمونه بارز تناقض گویی در پست‌های محمد حسین فیاض و آمنه مجاهد و… خیلی روشن است.

آخر بندگان خدا شما چرا با این دوگانگی آشکار دارید خودتان را مضحکه مردم درست می‌کنید؟ اگر پوشش تصویر اول برای شما قابل قبول نیست و مخالف فرهنگ هزارگی است، از پوشش تصویر دوم برای چه به نام فرهنگ هزارگی تبلیغ می‌کنید؟ مگر لباسهای پنجابی فرهنگ هزارگی است؟ شما چرا تا این اندازه دو رو تشریف دارید؟

خلاصه این نفاق و دوگانگی به خوبی می‌رساند که مدعیان روشنفکری تا چه اندازه با مردم روراست و صادق اند؟!!!

محمد امین احسانی