چرا مهره های اصلی حکومت هیچ وقت عوض نشدند و نمی شوند؟

  • انتشار: ۱۳ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 96838

وقتی حملات دانشگاه کابل را داعش برعهده میگیرد و اولین بار آن را خبرگزاری فرانسه نشر می کند، واقعه مشکوک به نظر میرسد که نکنه مکر مکرون دخیل در خلق چنین فجایع باشه…. اگر مملکت صاحب میداشت، باید جدا پی گیری میکرد و مرکز ساماندهی چنین حملاتی را ریشه یابی و قطعا نتیجه اش این بود که این نوع حملات ریشه در سفارت یا جاسوس خانه کشورهای خارجی دارد…

شک نکنید که ارگ و کارگزاران اصلی حکومت فعلی، همه جواسیس و مزدبگیران خارجی هستند و برای حفظ قدرت شان، خم به ابرو نمیارند تا دل سفیران و رییس های خارجی را نرنجانند…

دلیل ان هم واضح است؛ قطعا افراد زیادی از حمله کننده ها و انتحارگران دستگیر می شوند یا امنیت ملی رد بعض قضایا را میزنند اما هیچ موردی را کشف نمی کنند فقط با اعلامیه جعلی منسوب به داعش آن را رد می کنند…

پرسش های که همیشه لاینحل مانده این است که چرا مهره های اصلی حکومت هیچ وقت عوض نشدند و نمی شوند؟ اگر فردی مثل استانکزی با انتقادات بسیار وسیعی روبرو میشه بعد سالها از امنیت ملی برطرف، اما ده وظیفه ای دیگری در وزارت دفاع و امنیت به دوشش انداخته می شود؟

آن چه در این میان اظهر من الشمس و عریان است، دست نشانده بودن افراد اصلی حکومت است که اینها دقیقا همان کاری را انجام میدهند که از طرف ارباب شان دستور دریافت می کنند. به این بیان که اینها به عنوان سمبل در ارگ و امنیت و دفاع باشند و فرد مهاجم انتحاری و عامل انفجاری را کاری نداشته باشند که تا حال اگر حساب کنید قضیه چنین بوده که گفته شد… مهاجمین در هرکجا که دل شان خواستند با خیال راحت، فاجعه آفریدند انگار دولت و حکومتی وجود نداشته و ندارد.

اعلان ماتم ملی بعد کشتار دانشجویان نیز دقیقا همان کاری است که مقصود دشمنان را تامین میکند این یعنی دست و پای حکومت بسته است فقط کاری که میتواند پرچم ارگ را خم کرده و ماتم بگیرد… و اگر حکومت و ارگ، اجیر نبودند به جای بغل کردن زانوی غم و گرفتن ماتم، عاملان و طراحان چنین فجایع در هر سفارت و ریاست و زیرزمین که بودند، کشف می کردند و امنیت ملی هرقدر ضعیف باشد، پایتخت را که می تواند کنترل کند اما نمی کند….

علی ظفر یوسفی