چرا مرگ الظواهری مهم است ؟؟؟

  • انتشار: ۱۱ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132083

خبر کشته شدن الظواهری توسط آمریکا در کابل به دلایل زیر، فوق العاده حائز اهمیت است.

۱. این اتفاق نشان داد که آمریکا در افغانستان و در کابل حضور قوی و قابل توجه دارد این حضور که عمدتاً رنگ استخباراتی به خود گرفته به گونه‌ای است که هر تحرک ریز و درشتی را رصد می‌کند و در صورت نیاز به اقدام نظامی، این اتفاق نیز می افتد.

بنابراین هرکسی که در حال انکار حضور آمریکا در افغانستان است، فی الواقع در حال اغفال افکار عمومی و نیز اغفال همسایگان افغانستان است.

۲. رهبران و نیروهای القاعده و همچنبن تروریست های مختلف دیگری در پوشش های گوناگون، در عالی ترین سطح ممکن در افغانستان حضور و فعالیت دارند و امکان ندارد که این فعالیت ها، بدون هماهنگی کامل طالبان صورت پذیرد.

شبکه حقانی که بخش عمده نیروهای استخبارات طالبان را در کنترل دارد، با همکاری ای اس ای، بر جزییات فعالیت های مختلف در جای جای افغانستان مسلط هستند و منطق پذیر نیست که بگوییم آدمی در قواره ایمن الظواهری بدون حمایت های امنیتی طالبان در منطقه فوق امنیتی شیرپور کابل زندگی می‌کرده است.

۳. هماهنگی امنیتی و استخباراتی بسیار پیچیده ای میان طالبان و آمریکا وجود دارد.
شبکه‌ حقانی از جمله بخش های مهم طالبان بود که با سازمان سیا همکاری داشت. به همین دلیل، کشورهای همسایه افغانستان که رقبای آمریکا به حساب می آیند، عمدتا بر سر جناح رقیب شبکه حقانی حساب باز کرده بودند و تعامل خود با این گروه را در چنین فضایی تعریف کرده بودند.

پنتاگون: بدون حضور نظامی نیز می‌توانیم هراس‌افکنان را در افغانستان از بین ببریم

آنگونه که از قرائن پیداست، بسیاری از این کشورها تصور می‌کردند که رابطه جناح میانه رو طالبان با آمریکا در حد یک رابطه سیاسی و دیپلماتیک است و چون این جناح، ظرافت های دیپلماتیک را درک می‌کند و حساب منفعت و ضرر را می‌فهمد و قصدشان هم حکومت کردن بر افغانستان است، در صورتی که منافع شأن از سوی کشورهای همسایه تامین شود، آمادگی دارند تا از دامن آمریکا خارج شوند.

اما در واقعه ترور الظواهری که تحت حمایت شبکه حقانی قرار داشت، انگشت اتهام همکاری با سازمان سیا به سوی همان جناح معتدل اشاره رفته و از وضعیت رو می‌توان استنباط کرد که حتی همان جناح مثلا معتدل طالبان هم رابطه استخباراتی وثیقی با آمریکا دارند و تحت هیچ شرایطی از دامن آمریکا خارج نخواهند شد.

سید احمد موسوی مبلغ

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟