چرا فجایع بعد از ۸ ثور خانمان براندازتر و فرهنگ سوزتر بود؟!

  • انتشار: ۹ ثور ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 111738

این‌که چپی‌ها و بقایای دولت کمونیستی چه نقشی در خلق فجایع بعد از ۸ ثور داشتند، بحث دیگریست. ولی باید پذیرفت و اذعان نمود که ۷ ثوری که با تجاوز شروع شد تکلیفش مشخص است و تا حدی باعث اجماع ملی در قبال تجاوز خارجی نیز شد. اما ۸ ثور به جای این‌که باید التیام بخش زخمهای این جغرافیا و باعث به ثمر نشستن خون شهداء می‌شد، باعث فجایع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی بدتری شد؛ زیرا اجماع ملی را نابود و دشمنی اقوام، نژادها، احزاب و خرده فرهنگها را برای همیشه نهادینه نمود.

به خاطر همین نابودی نگاه ملی و نهادینه شدن دشمنی‌های نامبرده است که همواره سردمداران جنگ‌های خانمانسوز به جای نقد، تمجید می‌شوند و افکار ویرانگرشان نقشه‌ی راه فردا پنداشته می‌شود و مدعیان روشنفکری اقوام از آن‌ها متعصبانه دفاع نموده قهرمان می‌سازند.

بنابراین، تا خطاهای خانمانسوز سردمداران جنگ‌های قومی و نژادی توجیه شود و راه برای عبور از افکار رسوب شده آن‌ها باز نشود، وضعیت بدتر از این نیز خواهد شد.

خلاصه فجایع بعد از ۸ ثور خانمان براندازتر و فرهنگ سوزتر بود و هست.

محمد امین احسانی