چرا صلح با طالبان ناممکن است؟

  • انتشار: ۱۹ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 94511

به نظر می رسد صلح و سازش در افغانستان امکان وقوعی ندارد زیرا:

۱ – قواعد پیش زمینه صلح، آتش بس است و نمی توان همزمان هم مذاکره راه انداخت و هم جنگید و انفجار راه انداخت… جنگ ها و هجوم طالبان در این روزها در بعض ولایات امن، نشانگر آن است که طالبان یا به صلح اعتقادی ندارند یا هم از نظر وابستگی، به گروه ها تقسیم شده اند که مثلا یک شاخه از صدتای آن به صلح حاضر شده اند…

۲ – قواعد صلح حکم میکند که هردو طرف از موضع شان کوتاه بیایند تا مصالحه صورت گیرد. حالا احتمال بعید است که طالبان از موضع متصلبانه و اجباری شان کوتاه بیایند و به آراء مردمی باور پیدا کنند چون باور به آرای مردم، هم از نظر باور طالبانی موجب کفر است هم اینکه عملا قدرت را از دست خواهند داد. اما از نظر حکومت برسر اقتدار مرکزی هم جمهوریت خط قرمز است و عقب گردی امکان عملی ندارد.

۳ – طالبان از نظر تامین تسلیحاتی و لوژستیکی، مستقل نیستند و منبع واحدی هم ندارند. کشورهایی زیادی پشت طالبان هستند و کشورهایی که درصددند در افعانستان جنگ و جدال اگر باشد، از نظر اقتصادی آنها منفعت می برند و صادرات شان کمتر می شود و تولید تریاک متوقف و آنها مجبورند هزاربرابر هزینه کنند تا قاچاق تریاک کنند در حال با وجود طالبان و ادامه جنگ، دسترسی به تریاک ساده خواهد بود.

۴ – کشورهای مثل امریکا که طرفدار اصلی حضور طالبان هستند، هیچ گاهی حاضر نخواهند شد که صلح حقیقی در افغانستان حکمفرما شود چون بودن آنها، منافع نظامی و اقتصادی فراوانی دارد.

۵- چنانکه اشارت رفت، طالبان صدها حامیان بین المللی دارند و هر یکی از آنها، با حمایت طالب و زیرشاخه های آن، به نوعی منافع شان در جنگ است مثل روسیه و بعض کشورهای عربی که اسلحه و تجهیزات هنگفتی به طالبان میفروشند.

علی ظفر یوسفی