چرا سفیدها در کنار سیاهان علیه نژادپرستی تظاهرات می کنند؟

  • انتشار: ۲۱ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87685

آنگونه که در کتابهای راجع به تاریخ برده داری در آمریکا آمده در بسیاری از موارد هنگامی که برده های سیاه علیه نظم موجود شورش می کردند، بسیاری از سفیدپوستانی که به دلایل دیگری کاملا متفاوت از وضعیت اسفبار و غیرانسانی سیاهان، از نظم موجود ناراضی بودند ازین فرصت استفاده می کردند و به شورش سیاهان ملحق می شدند اما اغلب آنها درست مانند حاکمان نظام برده داری سیاه پوستان را مردمانی پست و حقیر و ذاتا کثیف و شرور می دانستند که صرفا سزاوار مرگ و نابودی و بردگی اند.

اکنون حضور سفیدپوستان در کنار سیاهان در تظاهراتهای ضدنژادپرستانه ی اخیر آمریکا نیز لزوما‌ نمی تواند حاکی از همدلی صرفا انسانی سفیدها با سیاهان باشند. زیرا سفیدهای زیادی هم هستند که به دلایلی کاملا علیحده با نظم موجود در آمریکا مساله دارند.

دور نرویم، در همین وضعیت کرونایی آمریکا تبدیل به مسلخ انسان شده و بیش از صدهزار نفر جانشان را از دست داده اند، آمریکا در صدر جدول قربانیان کرونا قرار دارد، بیش از ۴۰ میلیون نفر در آمریکا بیکار شده اند و… و اینها همه ارتباط مستقیم با مدیریت ناکارآمد حکومت ترامپ دارند و طبیعی است که میلیونها نفر از مدیریت او ناراضی باشند.

لذا اصلا نباید به صرف حضور سفیدها در تظاهرات های اخیر فریب این ایده را بخوریم که انسانیت هنوز در آمریکا زنده است بلکه برعکس احتمال قوی تر این است که اغلب سفیدها از آب گل آلود ماهی می گیرند و سیاهان بار دیگر ملعبه ی دست آنها.

خلیل صدرا