چرا احزاب پوشالی و سران تجارت پیشه پاسخگو نیستند؟

  • انتشار: ۱ عقرب ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 95990

در این‌که دولت بی‌کفایت عمدا یا عجزا برای تأمین امنیت این مردم مظلوم و ستمدیده کاری نمی‌کنند، تردیدی وجود ندارد.

اما اگر دقت نماییم، درخواهیم یافت که نه تنها دولت بی‌کفایت، بلکه احزاب پوشالی و سران تجارت پیشه‌ی خودی در این گونه جنایات و فجایع مقصرتر اند؛ زیرا این احزاب پوشالی و سران قدرت و ثروت به فلسفه وجودی حزب و وظایفشان توجه و عمل نکردند و نمی‌کنند. فلسفه وجودی حزب را، که ممانعت از انحصارگرایی حکومتی و حمایت از منافع مردمی است، به بازی گرفته‌اند. نه تنها طبق فلسفه وجودی حزب عمل نکردند و نمی‌کنند که تازه برعکس عمل نمودند و می‌کنند؛ یعنی از حزب صرفا به عنوان پایگاه تبلیغات انتخاباتی در راستای تحکیم پایه‌های حکومت‌های انحصارگرا برای جلب ثروت و قدرت خانوادگی استفاده نمودند نه برای حمایت از منافع مردمی.

مگر همین احزاب پوشالی و سران قدرت و ثروت نبودند که در دهه‌ی هفتاد از طریق همسو شدن با استبداد تاریخی و پشتونیزم، استبداد تاریخی را بر سرنوشت این مردم مسلط نمودند؟

مگر همین سران خودخواه نبودند که نسنجیده و بدون هماهنگی با شورای مرکزی و شورای عالی نظارت در نزاع قدرت میان مسعود و حکمتیار وارد شدند و با همکاری استبداد تاریخی مردم مظلوم غرب کابل را به توپ و تانک بستند و به اقتدار احزاب مهم شیعی پایان دادند؟

مگر همین احزاب پوشالی و سران خودخواه نبودند که از طریق مذاکره با طالبان، عملا با طالبان و جریان‌های تروریستی و استخبارات پاکستان همسو شدند و تمام دار و ندار حزب و مردم را به طالبان داده مردم را تنها گذاشتند؟

مگر هم‌پیمانان همین‌ها نبودند که در شمال دست به نسل کشی زده سه روز متوالی مردم مظلوم هزاره و شیعه را قتل عام نمودند؟

مگر فجایع جاغوری، مالستان، میرزا اولنگ، و قیاق را هم‌پیمانان گذشته همین‌ها خلق نکردند؟

مگر الآن هم‌پیمانان گذشته همین‌ها نیستند که این گونه در دره مرگ و جلریز فاجعه می‌آفرینند؟

مگر الآن همین‌ها خودشان را به عنوان احزاب سیاسی، شریک در قدرت نمی‌دانند؟

پس این‌هایی که با جنایت پیشگان هم‌پیمان بودند و امروز در قدرت و ثروت سهیم اند، چرا پاسخگو نیستند؟ اگر ادعای مردمی بودن دارند که دارند، چرا به اشتباهات گذشته اعتراف و برای امروز مردم کاری نمی‌کنند؟ یا مردم را صرفا برای رای دادن به حکام جابر و برای کسب قدرت، ثروت و شهرت خویش می‌خواهند و بس؟

خلاصه تقصیر احزاب پوشالی و سران خودخواه اگر در این گونه فجایع بیش از دولت بی‌کفایت نباشد، قطعا کم نیست. بنابراین، مردم بیش و پیش از دولت باید سراغ این‌ها را بگیرند تا تکلیفشان را با مردم روشن نمایند که در این وسط چه کاره اند و چرا برای جلوگیری از بدبختی، کاری نکردند و نمی‌کنند؟

محمد امین احسانی