پیروزی بر منطق طالبانی چگونه ممکن میشود؟

  • انتشار: ۲۸ سرطان ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 117005

در این چند روز اخیر، چندین ولسوالی در جای جای کشور از چنگ طالبان آزاد شد و نیروهای امنیتی با حمایت مردم این مناطق، طالبان را شکست دادند.

این آزادسازیها برای آنان که رنج زیستن در زیر سایه حکومت طالب را تجربه کرده اند، باعث شادی و شعف بسیار است.
اما واقعیت تلخ این است که هنوز تفکر طالبانی و منطق عمل تخریبگرانه میداندار عمل و فکر در افغانستان است.
ما بعد از چهل سال جنگ با شکستها و پیروزیهای بسیار، هنوز نتوانسته ایم بر این منطق ویرانگر، انحصارگرا، زن ستیز و جهل پرور پیروز شویم.

حال پرسش این است که:
چگونه میتوانیم بر این تفکر و منطق پیروز شویم؟
.
نوت: عکس، سرک ویران شده در داخل شهر غزنی (به سمت نوآباد) است که امروز طالبان خراب کرده و جَر زده اند. جر زده اند؛ چون پل و پلچکی نمانده بود که بپرانند.

علی فائق

بلا حدید و کارلوس لاتوف

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟