پیام نشست اسلو!

  • انتشار: ۶ دلو ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 126796

با توجه به این که این نشست، اولین نشست کشورهای غربی با طالبان بود، این که چه توقع و انتظاری از این نشست می رفت، طرح آن اکنون موضوعیت ندارد. اما خروجی این نشست برای افکارعمومی این است:
پاداش برای طالبان و امید دادن به آنان برای کسب مشروعیت بین المللی؛ ناگزیر ساختن مردم افغانستان در تحمل حاکمیت جور طالبان؛ چشم پوشی از کارنامه سیاه و جنایت بار طالبان و نادیده انگاشتن نقض حقوق بشر؛ سیاسی بودن شعارها و ادعاهای بشردوستانه جهان؛ سقوط جمهوریت بعنوان یک پروژه از قبل طراحی شده؛ و….

نتیجه: باتجربه سقوط جمهوریت و برگزاری چنین نشست هایی باید استراتژی و اصول سیاست جهانی برای ما روشن شده باشد، و ما به این درک و فهم رسیده باشیم تا زمانی که خود ما “کسی” و “قدرت”ی نشویم، عدالت و حقوق بشر هم به زیان قربانیان و به سود قاتلان داوری خواهد کرد.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.