پیامدهای نگاه نژادی و منطق جاهلی!

  • انتشار: ۶ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 105296
افغانستان

وقتی به صدر اسلام برگردیم، با مردمی روبرو می‌شویم که به جهت نگاه نژادی و خونی، شیرازه وحدتشان نابود و پرده عزتشان دریده شده اند و به خوبی در می‌یابیم که نگاه نژادی و قبیلوی، مردم سرزمین وحی و زمان پیامبر اسلام(ص) را به خاک سیاه نشانده بود. به عنوان نمونه دو قوم بزرگ اوس و خزرج در مدینه سال‌ها با جنگ‌های قبیلوی چه خونها که نریختند و چه غارتها که نکرده بودند. نگاه نژادی وضعیت مردم آن جغرافیا را به اندازه‌ای بحرانی و غیرانسانی نموده بود که قرآن کریم با تعبیر جالبش، از آن وضعیت به قرار داشتن بر لبِ حفره‌ای از آتش تعبیر می‌کند.

پیامبر اسلام(ص) در همچو شرایط غیرانسانی با رد ارزش‌های پوشالی نژادی و با اصالت دادن به ارزش‌های انسانی و اسلامی، به فریاد آن مردم رسید و آن‌ها را برادر هم ساخت. از فرهنگ جاهلی و قبیلوی به فرهنگ نبوی رهنمون شد.

اما امروز مایی که ادعای مسلمانی داریم و شعار امت نبوی بودن را سر می‌دهیم، داریم روز به روز و گام به گام از فرهنگ نبوی فاصله گرفته به فرهنگ جاهلی نزدیک و نزدیکتر می‌شویم. با این روند، که از دهه‌ی نحس هفتاد شروع شد، هر روز بیش از دیروز فرهنگ انسانی و اسلامی را رها نموده به فرهنگ جاهلی بها می‌دهیم. هر روز بیش از دیروز به جای جدی گرفتن انسانیت، در پی این هستیم که چه کسانی از نسل پدران ما به دنیا آمده اند تا جلب و جذبشان نماییم.

با نگرش خونی و نژادی و ارزش دادن به منی، هزاره فرهنگی را نابود کردیم. همین نگرش باعث شد که دیروز سادات، امروز تاجیکان دایکندی، فردا تاجیکان و قزلباشان بهسود، پس فردا ترکمن‌ها، پس تر فردا بلوچ و بعد از آن شیعیان ازبیک تبار از این پیکر واحد و تنومند جدا شدند و جدا شوند.

این است پیامدهای فرهنگ جاهلی و میراث افراطیون نژادی که ادعای احیای هویت را داشتند در حالی که هزاره فرهنگی را، که هویت قویم و تاریخی این مردم و درخت تنومند بود، برباد دادند و اختلاف را در اندرون مناطق مرکزی کشانده نهادینه کردند.
لعنت بر فرهنگ جاهلی و حامیانش.

محمد امین احسانی