پوچی گری!

  • انتشار: ۸ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهفرهنگ و هنر
  • شناسه مطلب: 102671

به قبح فرهنگی و یا اعتقادی اینکار نمیپردازم چرا که تعریف آنها مشخص است و این بخش(دین و فرهنگ این جامعه) در شرایط حال پذیرای این اعمال نیست!

و اما شغل مدلینگ اول از همه باید بدانیم مدلینگ و مانکن در جهان و خصوصا غرب یک شغل است مانند سایر شغل ها، طراحان لباس، شرکت های تولیدکننده البسه و فروشنده گان بزرگ با انتخاب یکعده زنان زیبا و خوش اندام به تبلیغ جنس تولید شده خود میپردازند و از جانبی خریداران در محل (عمدتآ خریداران بزرگ)به محل حاضر شده و جنس مورد نظر خود را انتخاب و آن را به شرکت تولید کننده سفارش تولید میدهند!

یعنی مانکن مشخصآ بعنوان یک شغل و در آمد مورد استفاده قرار میگیرد مانکن در قبال کارشان پول خوبی دریافت میکنند و…..
اما اینجا!

نه شرکت تولیدی عمده وجود دارد، نه طراحان مسلکی که طرح شان را بفروشند و نه بخشهایی که خریداران عمده اجناس باشند فقط ۴ تا افراد صابونی، قرته کی، بی مایه که نه به عرف جامعه اهمیت میدهند و نه شرایط و مقتضیات برایشان مهم است جمع میشوند.

با این حساب اینکار پوچی گری ست قبح پوچی گری جدای از تعریف دین و فرهنگ است در هر جایی از جامعه انسانی رفتارهای بی ارزش قبیح و ناپسند تلقی میشود و ما باید با کسانیکه از پوچی گری دفاع میکنند مخالف باشیم!

علی رضایی