پروسه تایید تذکره به یک شرکت خصوصی واگذار شد

  • انتشار: ۲۹ سرطان ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 26752

ادارۀ ثبت و احوال نفوس کشور، تفاهمنامۀ تاییدى تذکره و کارت تولد از طریق سیستم هوشمند را با یک شرکت خصوصى امضا کرد و گفت که توزیع تذکره هاى برقى، در ٢٣ اسد سال روان آغاز مى شود.

تفاهمنامه استفاده از سیستم هوشمند در بخش هاى یادشده، امروز در کابل میان همایون محتاط رییس اداره ثبت و احوال نفوس وزارت امور داخله و عبیدالله ابراهیمی رییس شرکت تطبیق کننده «عبیدالله ابراهیمى انترنشنل گروپ» امضا شد.

همایون محتاط  گفت که این اقدام، براى جلوگیرى از فساد و ارایه خدمات بهتر به مردم صورت گرفته و قرار است طى مراحل تاییدى تذکره و کارت تولد از طریق نمایندگى هاى شرکت یادشده در مرکز و برخى ولایات، سر از روز شنبه آینده (٣١ سرطان) آغاز شود.

اما موصوف خاطرنشان کرد که مردم مجبور نیستند حتما از این طریق تاییدى تذکره و کارت تولد را بگیرند؛ زیرا این خدمات همزمان در اداره ثبت احوال و نفوس نیز ادامه خواهد داشت.

عبیدالله ابراهیمی رییس شرکت یادشده گفت که سیستم هوشمند براى ارایه این خدمات، در ٩ نمایندگى این شرکت در کابل و یک، یک نمایندگى در هرات، ننگرهار، بلخ و کندهار فعال مى باشد؛ اما قرار است تا ختم سال آینده، تعداد نمایندگى ها را در سطح کشور به ۴٠ نمایندگى برساند.

او افزود که به اساس تفاهمنامه، طى مراحل تاییدى هر سند یادشده را در بدل ٣٠٠ افغانى در کمتر از یک روز انجام مى دهد. او گفت که صاحب تذکره بعد از سپردن تذکره به این شرکت، نیاز نیست در جریان طى مراحل متباقى، حضور داشته باشد.

این درحالى است که درحال حاضر، باید شخص براى تایید تذکرۀ خود به اداره ثبت و احوال نفوس مراجعه کند و حین طى مراحل آن که دو روز را در بر مى گیرد، حضور داشته باشد.

همچنان گزارش هایى وجود دارد که برخى مردم براى تاییدى تذکره خود، به کمیشن کاران حدود ۵٠٠ افغانى پول مى پردازند.

به اساس معلومات اداره ثبت و احوال نفوس، روزانه هزاران تن براى تایید تذکره و کارت تولد، به این اداره در مرکز و ولایات کشور مراجعه مى کنند.

محتاط گفت که این اداره، با در نظرداشت مراجعین بیشتر و تشکیلی که دارد، نمی تواند خدمات بهتر را در این بخش عرضه کند؛ اما او گفت که با عملى شدن تفاهمنامه، امروز سهولت بیشتر براى مراجعین مساعد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که شرکت یادشده، به اساس تفاهمنامه مکلف است در بخش تاییدى تذکره و کارت تولد، برای ۶٠٠ تن زمینۀ کار نیز مساعد سازد.

همچنان او به خبرنگاران گفت که قرار است به اساس حکم رییس جمهور، روند توزیع تذکره های برقی در ٢٣ اسد سال روان در کابل آغاز شود. او افزود که این روند، بعداً به ولایات کشور گسترش داده مى شود.