پایان عصر دیوانگی

  • انتشار: ۲۰ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 103865
ترامپ

وقتی ترامپ به قدرت رسید، فلاسفه و پژوهشگران بسیاری در باره افکار تندروانه او کتاب نوشتند و هشدار دادند. نوسباوم کتاب “سلطنت ترس” را نوشت، فوکویا “هویت” را.
کسی آمد تحلیل کرد که “چگونه دموکراسی ها می میرند” و آلن بدیو پدیده ترامپ را بررسی کرد.

ترامپ خطر کلان برای دموکراسی آمریکا بود. اما این خطر به خاطر آن رفع شد که روشنفکرانش توانستند ماهیت این خطر را به مردم معرفی کنند. آن جا مثل افغانستان مردم در وضعیت تعطیلی تفکر به سر نمی بردند. اندیشیده بودند که ترامپ چه موجودی است، چطوری به قدرت رسیده، چه بلایی بر سر دموکراسی خواهد آورد و چطوری باید کنار گذاشته شود.

یکی از بهترین جنبه های دموکراسی آمریکا را این بار جمهوریخواهان به نمایش گذاشتند. در حالی که ترامپ عضو حزب جمهوریخواه است، اما هیچ چهره برجسته این حزب از قلدری و اوباش گری اش حمایت نکرد، بلکه گفتند دیوانگی بس است.

در افغانستان نیز باید به این درک برسیم که یک دیوانه سزاوار حکومت کردن نیست و به دیوانگی باید نقطه پایان بگذاریم. غنی از نگاه روان شناختی کلا مانند ترامپ است.

عبدالشهید ثاقب