پاکستان میخواهد طالبان توزیع گر قدرت باشد

  • انتشار: ۲۴ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 104330

پاکستان می خواهد دولت آینده ی افغانستان در محوریت و رهبری طالبان شکل بگیرد.
پاکستان میخواهد طالبان توزیع گر قدرت باشند و در واقع خودش کلید این توزیع قدرت و تشکیل دولت را در دست داشته باشد.

پاکستان این پیروزی را در دستان خود می بیند و با اطمینان احساس می کند که امریکا جنگ را باخته و در حال ترک افغانستان است.

امریکایی ها مخالفت جدی با این روایت و خواست پاکستان نشان نمیدهند تا راه برای خروج شان از افغانستان به بن بست نرسد.

اما در کابل اشرف غنی و تیم او در ارگ در صدد باطل ساختن این روایت و این خواست پاکستان است. غنی می خواهد با حمایت منطقه ای کشورهای هند، ایران، روسیه، ترکیه و تا حدی اروپا و جلب حمایت گروه ها و چهره های همچون محقق، دوستم و دیگران خلای حمایت امریکا را پر کند و نقشه ی پاکستان را برهم بزند.

اشرف غنی ناسیونالیزم جامعه پشتون در افغانستان و پاکستان را تا حدی به حمایت از خود و در برابر جریان اسلامی و جهادی که مورد پشتیبانی دولت پاکستان به خصوص بخش نظامی و استخباراتی آن هستند، کشانده است. بسیاری از گروه سیاسی و قومی در افغانستان که منافع و هویت شان از سوی طالبان تهدید می شود، در این صف آرایی در کنار اشرف غنی قرار می گیرند. آنگونه که تا حالا مواضع حاجی محمد محقق و مارشال دوستم در این جهت تغییر یافته است.

ماه های آینده به خصوص بهار آینده در افغانستان، بهار مهم و سرنوشت ساز در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان است.

محمد اکرام اندیشمند