وزیر پیشنهادی دفاع پس از بازگشت غنی معرفی میشود

  • انتشار: ۹ ثور ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 4785
پارلمان

معاون دوم پارلمان گفت: رئیس جمهور پس از بازگشت از هند، وزیر پیشنهادی دفاع و تمام رؤسای ادارات مستقل را جهت کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد.

«محمد نذیر احمدزی»، معاون دوم پارلمان امروز به رسانه‌ها گفت: غنی اطمینان داده که وزیر پیشنهادی وزارت دفاع و تمام روسای ادارات مستقل را پس از سفر از هند به پارلمان معرفی خواهد کرد.
احمدزی افزود: رئیس جمهور همچنین قول داده والی‌های ولایات باقی مانده را نیز به زودی معرفی کند.
این در حالیست که پارلمان یکی از عوامل افزایش نا امنی‌ها در مناطق مختلف کشور را نبود وزیر دفاع و اداره شدن ولایات کشور ازسوی سرپرست‌ها عنوان می‌کند.