وزیر داخله: اکنون زمان پیروزی بر فساد داخلی کشور است

  • انتشار: ۲۸ جوزا ۱۳۹۴
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 6447

نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور، امروز با شماری از معینان، جنرالان و رییسان بخش های مخلتف این وزارت، از اکادمی پولیس ملی دیدار نموده و در سخنرانی ای که خطاب به محصلین این اکادمی ایراد کرد، گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با دشمن بیرونی که همانا تروریستان باشند، پیروز شده اند و اکنون زمان آن است تا با دشمن داخلی که فساد است مبارزه جدی و پیگیر صورت گیرد.

وزیر امور داخله، فساد را خطر ناک تر از تروریزم و دهشت افگنی خوانده، تصریح کرد که فساد نا رضایتی بار می آورد و نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نیروهای امنیتی، عامل عمده بی امنی و بی ثباتی به شمار می رود.

وزیر امور داخله با بیان این که مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و حساب دهی، ظرفیت سازی و مسلکی سازی پولیس از اولویت های کاری اش در وزارت امور داخله می باشد، خطاب به محصلین اکادمی پولیس گفت که شما کادر های مسلکی آینده پولیس ملی افغانستان استید و کوشش کنید تا با فراگیری مجدانه آموزش های مسلکی، باعث بلند رفتن ظرفیت های مسلکی پولیس گردیده و در عرصه تامین امنیت، تنفیذ قانون و مبارزه

وزیر امور داخله در همین حال، بر حفظ بی طرفی پولیس به عنوان یک اصل مهم اشاره نموده به محصلین اکادمی پولیس گفت که با توجه به اوضاع سیاسی-اجتماعی کشور، در هنگام ایفای وظیفه در بخش های مختلف، اصل بی طرفی پولیس را رعایت نموده و در تلاش جلب حمایت مردم و رفع اختلاف های ذات البینی باشید.

وزیر امور داخله، هدف دیدارش از اکادمی پولیس را، بررسی وضعیت معیشتی محصلین و همچنان امکانات و نیازمندی های این نهاد عنوان کرده گفت که رهبری وزارت امور داخله در تلاش رفع نواقص و کاستی های موجود اکادمی پولیس است و از مسوولین این اکادمی نیز توقع می رود تا با جدیت هر چه تمام در راستای رفع کاستی ها اقدام نموده و زمینه ی تربیه کادر های مسلکی صادق و توانا را در این نهاد اکادمیک فراهم سازند.

وزیر امور داخله، در عین حال، شماری از استادان و مسوولین اکادمی پولیس را با اهدای مدال و تقدیر نامه مورد ستایش قرار داده گفت که عملکرد خوب هر منسوب پولیس مکافات در پی خواهد داشت.