وجه اشتراک سه انقلاب مهم در قرن اخیر

  • انتشار: ۱۴ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 87351

در قرن اخیر سه انقلاب مهم در جهان به پیروزی رسید که وجه اشتراک هر سه، نفی سلطه و استعمار بود.

با احترام فراوان به هر سه انقلاب و رهبران مبارز آنها، به نظر می رسد، تفاوت بنیادین انقلاب اسلامی امام خمینی با انقلاب ضد استعماری مهاتماگاندی و انقلاب ضد آپارتاید نلسون ماندلا در وجه اثباتی آن باشد.

انقلاب گاندی و ماندلا فقط مبتنی بر نفی استعمار و تبعیض بود و چیزی در برابر ارزش های غرب تعریف نمی کرد. اتفاقا فلسفهٔ(ساتیاگراها) یا بی‌خشونتی گاندی و تفکر ضد تبعیض نژادی ماندلا چون برخاسته از یک ایدئولوژی اثبات گرا که تولید مفاهیم جدیدی برخلاف مفاهیم غرب داشته باشد، نبود، توانست زمینه ی استعمار فرانو را برای لیبرال سرمایه داری فراهم سازد.

غربی ها در برابر این دو انقلاب آنچه را که آنها خواستند ( استقلال هند و برداشته شدن تبعیض نژادی) به آنها دادند اما به قول خودشان ارزش های لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را برای آنها به ارمغان گذاشتند.
به همین دلیل بار ها هر دو رهبر از مجامع بین المللی و نهاد های تحت سلطه غرب تعریف و تمجید شدند و جوایز و افتخارات متعددی را در کلکسیون زندگی خود افزودند.

اما انقلاب اسلامی امام خمینی چون در صدد باز تولید مفاهیمی برآمد که ارزش های لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را به چالش می کشید و مفاهیم جدیدی را در نظام سیاسی و فکری جهان ارائه می کرد که غرب نمی توانست آن را مصادر کند و نمی خواست آن را قبول کند، لذا با تمام قوا از فشار های سیاسی و اقتصادی گرفته تا اهرم های نظامی در برابر آن صف آرایی کرد.

ولی فعلا آنچه که در واقعیت تحقق پیدا کرده است، اینست که کم کم ملت های مسلمان و حتی ملت های زجر دیده از تفکر ایسم های سوء استفاده گر از این بازنمایی خوششان آمده است، گرچه دولت های وابسته هنوز خود را به نخ پوسیده آن آویزان کرده اند.

دکتر علی فتحی