وجدان زخم خورده بشریت؛ امریکا و اداره کابل را مخاطب قرار می دهد!

  • انتشار: ۱۱ سرطان ۱۳۹۸
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 65326
حمله انتحاری در کابل

انفجاربزرگ امروز کابل یکی دیگر از مصداق های آشکار “جنایت علیه بشریت” و “عمل تروریستی” بود ؛ که ده ها انسان بیگناه را بخاک و خون کشاند و برای چندمین بار خطر و تهدید طالبان تروریست را نشان داد.

این جنایت در شرایطی از سوی گروه تروریستی طالبان سازمان داده شد، که مذاکرات صلح بین امریکا و طالبان در قطر با خوش بینی های دو طرف جریان دارد؛ و قراراست در آینده نزدیک، حکومت افغانستان نیز در روند این مذاکرات شرکت داده شود.

با ارتکاب جنایات مکرر علیه بشریت و پافشاری طالبان بر مفکوره و رویه تروریستی خود، انتظاربرده می شود، که اگر امریکایی ها و حکومت کابل بر تعهدات بشری خود صادق اند و ریگی در کفش ندارند، فورا روند مذاکرات را قطع و تمام توان سیاسی و نظامی برای سرکوب و مجازات تروریست های طالب بکار گیرند. درغیر این صورت ادامه گفتگوها با طالبان، به منزله شریک جرم بودن با تروریست ها دانسته می شود ، و روند صلح نیز یک خیمه شب بازی فریبنده بیش تلقی نمی گردد.

نویسنده: شکور اخلاقی