هویت تعدادی از قربانیان چهارشنبه خونین کابل هنوز شناسایی نشده است

  • انتشار: ۱۸ جوزا ۱۳۹۶
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 24145

در حالی که از انفجار مرگبارِ‌ کابل که به “چهارشنبه سیاه” موسوم است، بیش از یک هفته می گذرد، اما هنوزهم اجساد برخی از قربانیان این رویداد به دلیل نبود امکانات معاینۀ DNA در افغانستان، ناشناخته باقی مانده و در سردخانه ها نگهداری می شوند.

ریاست خـدمات طب عدلی میگوید، این نهاد برای تثبیت هویت اجساد، تنها از آزمایش خون و “علایم مشهود” قربانیان استفاده می کند که چنین آزمایش ها در بسیاری مواقع نتیجه مطلوب نمی داشته باشد.

هم اکنون، دو جسد در شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان و سه جسد به شمول جسد یک خانم، در سردخانۀ طب عدلـی نگهداری می شوند و تاکنون تثبیت هویت نشده اند.

در همین حال نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله گفته بود که تاکنون اجساد چهار تن از منسوبین پولیس پیدا نشده‌اند و جستجو برای پیداکردن اثری از این گم‌شد‌گان رویداد چهارشنبه کابل در جریان است.

او گفت: «متأسفانه چهار تن از شهیدان پولیس‌اند که ما هنوز اجسادشان را پیدا کرده نتوانستیم.»

در حالی که وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از تعداد گم‌شده‌گان ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند اما حاجی الماس نماینده‌ی پروان در مجلس نمایند‌گان می‌گوید که بر اساس اطلاعات وی، بیش از ۳۰ غیرنظامی تا اکنون ناپدید ‌اند.

شفاخانه وزیراکبرخان به علت نزدیکی اش با محل رویداد هفتۀ گذشته، بخش بزرگ از بـار سنگین را به عهده گرفت.برخی از قربانیان بـه علت سوختگی های شدید و عده یی هم به علت آسیب های جسمی، غیرقابل شناسایی بودند.

آزمایش DNA، پیشرفته ترین معاینه برای تثبیت هویت یک فرد میباشد. یکی از موارد کاربرد این آزمایش، تثبیت هویت کسانی است که صورت و یا بخش زیاد اعضای بدن شان به گونۀ تخریب شده باشد که به کلی غیر قابل شناخت میباشد، و یگانه راه تثبیت هویت آن مطابقت دادن نمونۀ DNA آن فرد با بستگان نزدیک وی می باشد.