هماهنگ باشید تا کامروا شوید!

  • انتشار: ۱۶ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 107964

دزدانِ کم‌تجربه و تازه‌کاری که بدون هماهنگی و تبانی با پلیس، لباس مقدس «سارق» را به تن می‌کنند و دست به سرقت می‌زنند؛ بسیار سریع و آسان، شناسایی و دستگیر و مجازات می‌شوند؛ اما دزدانِ باهوش و حرفه‌ای که با اشاره و اجازۀ پلیس، مرتکب سرقت و غارت می‌شوند، هیچگاه شناسایی و مجازات نمی‌شوند؛ بلکه تا ابد به حیث «سارقِ مسئول» و «دزدِ شریف» به شغل خود ادامه می‌دهند.

در حوزۀ کلانِ “امنیّت و سیاست و بغاوت” نیز قصه از همین قرار و قضیه بر همین منوال است. کامران علی‌زی که با یک هزار نیروی مسلح به شهر سرازیر می‌شود؛ یا مولوی انصاری که علناً علیه «نظام فاسد» کنونی اعلام جهاد و قتال می‌کند؛ یا حکمتیار که علی‌رغم دریافت سالیانه ۴۰۰ میلیون افغانی از کد ۹۱، خواهانِ محاصرۀ ارگ و سقوط نظام می‌شود؛ یا کوچی‌ها که از گهواره تا گور مسلح و مهاجر و مهاجم‌اند و …؛ تمام این افراد و گروه‌ها «مسلحِ مسئول» و «آشوبگرِ محترم» شناخته می‌شوند و اقداماتِ مسلحانه و براندازانۀ آنها هرگز اخلالی در نظم و امنیت کشور ایجاد نمی‌کند؛ زیرا با متولیان امنیت و سیاست کشور، هماهنگ و هم‌تباراند!

اما شجاعی و قیصاری و علی‌پور و غوریانی و … که با متولیان امنیّت کشور، هماهنگ و هم‌تبار نیستند، ذاتاً «مسلحِ غیرمسئول» و مخلّ نظم و امنیت و باغی و طاغی شمرده می‌شوند و حتی همسایگان و هم‌محله‌های آنان نیز مجرم و جانی به حساب می‌آیند و ریختن خون‌شان مباح و مجاز است!

پس هماهنگ شوید تا کامرا باشید! با ارگ و شورای امنیّت، همسو و همگام باشید تا «مسلحِ مسئول» و «آشوبگرِ محترم» شمرده شوید

مسیح ارزگانی