هشدار سازمان جهانی بهداشت از موج دوم کرونا

  • انتشار: ۱۸ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: بین الملل
  • شناسه مطلب: 94391

تدروس ادانوم رئیس عمومی سازمان جهانی بهداشت حین سخنرانی در ژنو هشدار داد که پاندمی ویروس کرونای جدید، آخرین تهدید بشر نیست.

وی افزود، به همین علت جامعه بشری باید قبلاً آماده جرقه جدید امراض باشد. “وقتی که پاندمی دیگری بوجود بیاید، جهان باید تا حداعظم نسبت به پاندمی فعلی آمادگی داشته باشد”.

به گفته رئیس سازمان بهداشت جهانی، تاریخ به ما می آموزد که شیوع بیماری و پاندمی در واقع بخشی از زندگی ماست. برنامه اصلی ما اکنون این است که یادبگیریم به سرعت بیماری را مشخص کرده و مانع از گسترش آن شویم. برای این کار کشورها باید در بخش بهداشت جامعه و به ویژه کمک های پزشکی سرمایه گذاری کنند.